Tři králové tradičně pomáhají vybrat peníze pro charitu

Ostrava - Lidem v nouzi má pomoci i Tříkrálová sbírka. Koledníci v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara budou až do 14. ledna roznášet požehnání do domovů a zároveň vybírat peníze. Loni se charitním koledníkům podařilo jen v Ostravě vybrat více než milion korun. Lidé, kteří by chtěli přispět, ale tříkráloví koledníci k nim nedorazí, mohou peníze poslat na účet nebo pomocí dárcovské SMS.

Šedesát osm milionů korun, to je částka, kterou se loni podařilo vybrat v celé republice. Pomohla u nás i na Haiti. Tříkrálová sbírka se stala téměř neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. „Kromě vybírání peněz má sbírka i svůj sociální rozměr, protože se tam setkávají koledníci s jednotlivými lidmi, kteří mají ochotu přispět a mohou se setkávat s koledníky, kteří to nevybírají pro sebe, ale pro druhé,“ tvrdí ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

Na území Ostravy se loni vybralo 1 214 000 korun. 65 procent z této částky se vrátilo zpátky do regionu. „Největší část směřovala na podporu rekonstrukce azylového domu pro osoby bez přístřeší a noclehárny,“ upřesnil ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „Každoročně to dáváme na zajištění pečovatelské služby v regionech, kde by služba bez těchto peněz nemohla být,“ dodává ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

V posledních letech využili obliby sbírky podvodníci, kteří se za charitní koledníky jen vydávali. Praví koledníci mají u sebe legitimaci a plastovou kasičku úředně zapečetěnou příslušným městským nebo obecním úřadem. „Zároveň má každá pokladnička své číslo, toto číslo se shoduje s číslem průkazu, který nosí vedoucí tříkrálové skupinky,“ vysvětluje koordinátor Tříkrálové sbírky Martin Hořínek. Mezi dobrovolnými koledníky, kterých je letos 1 200, jsou hlavně děti a studenti. Ti můžou letos mezi sebou soutěžit o nejoriginálnější kostým. Nejexotičtější kolednicí je ale už teď sestra Prisca ze Srí Lanky. „Já jsem moc ráda, že mám možnost nějakým způsobem se podílet na Tříkrálové sbírce, protože ta sbírka opravdu pomáhá lidem, kteří pomoc potřebují,“ říká sestra Prisca.

Tři králové vybírají peníze
Tři králové vybírají peníze
Více fotek
  • Tři králové vybírají peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2217/221687.jpg
  • tabulka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2217/221688.jpg