Karlovarský kraj nabízí dotace na následky povodní

Karlovy Vary – Zvýšení hladin řek v minulém týdnu opět odhalilo nedostatky v protipovodňové ochraně Karlovarského kraje. Nově zpracovaná strategie povodňové ochrany poukazuje v kraji až na 200 lokalit, které proti velké vodě nejsou dostatečně zabezpečené. Pokud by to obce nebo majitelé pozemků měli napravit, potřebovali by na to podle odhadů až 100 milionů korun. Kraj vyzve obce k důsledné nápravě, starostové už nyní mohou žádat o finanční podporu.

„Je třeba znovu apelovat na starosty měst a obcí, aby dokončovali protipovodňové zábrany. Ukázalo se to jako naprostá nezbytnost,“ zopakoval pro ČT hejtman Josef Novotný (ČSSD). Kraj lidem a obcím nabízí možnost čerpat ze speciálně zřízeného fondu, v něm ale zatím cinkají pouhé 2 miliony korun. „Jeden žadatel může dostat pouze 250 tisíc, ale prostě začínáme,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Eliška Vršecká. Podle ní zahrnuje strategie ochrany před povodněmi zhruba 200 opatření, která by měla obce a obyvatele chránit.

Mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský:

„Co se týká kulminačního průtoku, byla na Ohři v Karlovarském kraji povodeň na úrovni desetileté vody. Na řece Teplé byla povodeň řádově dvacetiletá.“

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Voda na konci minulého týdne nejvíce ohrozila Mostov na Chebsku, Sokolov a Královské Poříčí i Žlutice a okolí. Protože ale nebyl vyhlášen stav nebezpečí, škody se v těchto případech nesčítají. „Zasahovalo celkem na 800 profesionálních i dobrovolných hasičů ve 198 případech,“ přiblížil statistiky zásahů náměstek ředitele krajských hasičů Oldřich Volf. Podle něj se ukázalo, že lidé v Karlovarském kraji nejsou na povodně zvyklí. „Volaly nám stovky lidí, že potřebují čerpat vodu v době, kde ještě hladiny toků stoupaly. To ale není možné, protože by hrozilo poškození základů nebo zřícení domu. Čerpat je možné, až když spodní voda klesne,“ popsal Volf.