„Zalepit“ pacienty vlastní krví umějí v Česku jen lékaři v Třinci

Třinec - Lékaři nemocnice Podlesí v Třinci začali jako první v zemi léčit pacienty vlastní krví. U složitých operací srdce používají přístroj, který z krve pacienta vytvoří speciální tkáňové lepidlo. Díky němu se pak rána lépe hojí a hlavně nehrozí riziko přenosu infekce. Třinecká nemocnice je zatím jediná v Česku, která přístroj bude využívat. V Evropě už patří mezi standardní vybavení nemocnic.

Šedesátiletého muže na operačním stole čeká náročná - téměř tříhodinová operace, při které mu lékaři voperují bypass. Je jedním z první pacientů v Česku, u kterého použijí tkáňové lepidlo vyrobené z jeho vlastní krve. „Určitě nám to dává větší možnost provést operaci bezpečněji. Hlavně se můžeme vyhnout komplikacím s krvácením, které jsou při těchto operacích velmi časté,“ říká lékař Nemocnice Podlesí Miroslav Bobuš. Až dosud používali operatéři lepidla z cizorodých biologických materiálů. Ta sice také výrazně snižují krvácení, které může zákrok zkomplikovat, ale zároveň nevylučují možnost infekce.

„Tím, že je toto lepidlo vyrobeno z vlastní krve pacienta, nedochází k přenosu vážných infekcí. Pro pacienta to znamená větší bezpečnost a větší pooperační komfort,“ potvrdil lékař Miroslav Bobuš. Přístroj dokáže vyrobit nejen lepidlo, které budou požívat kardiologové, ale uplatnění najde taky v chirurgii. „V našem centru bude přístroj používán k léčbě nehojících se ran, týká se to zejména bércových vředů, vředů u syndromu diabetické nohy, ale i dalších komplikovaných diagnóz,“ prozradil lékař Jan Stryja. Přístroj totiž dokáže vyrobit nejen lepidlo, ale i - laicky řečeno - gel, který je obohacený o krevní destičky. „Ty destičky se stabilizují v tom gelu a teprve poté, co se uvolní na ránu, tak se jakoby zalepí,“ snaží se co nejjednodušeji vysvětlit možnosti využití přístroje Jan Stryja.

Video Reportáž Ivy Bartoňové
video

Reportáž Ivy Bartoňové

Operace
Operace