Nemocnice v Jeseníku má vážné finanční problémy

Jeseník - S vážnými finančními problémy se potýká nemocnice v Jeseníku. Na jediné velké zdravotnické zařízení na severu Olomouckého regionu totiž připadá jen málo pacientů. Nemocnice tak od zdravotních pojišťoven dostává méně peněz, než by potřebovala. Žádá proto kraj, aby jí pomohl při jednání s pojišťovnami a také při získávání peněz z fondů Evropské unie. Situací v jesenické nemocnici by se mělo zastupitelstvo kraje zabývat na svém nejbližším zasedání.

Nemocnice v Jeseníku je od roku 1995 v soukromých rukou. Ročně tady lékaři ošetří na pět tisíc pacientů. Řadu let se hospodaření tohoto zdravotnického zařízení pohybovalo v černých číslech. Za loňský rok ale nemocnice vykázala ztrátu. „Je obrovský celostátní tlak na šetření nákladů a dotýká se to samozřejmě i platebních záležitostí pro naši nemocnici,“ stěžuje si ředitel nemocnice Jan Jedlička.

Podle zástupců nemocnice se zdravotnické zařízení dostalo do problémů proto, že v jeho spádové oblasti žije pouze čtyřicet tisíc obyvatel. Polovina z nich ale dojíždí během týdne za prací a v případě potřeby tedy využívá služeb jiných nemocnic. „Nemocnice nemůže existovat v tomto rozsahu při dvaceti tisících obyvatel,“ myslí si zástupkyně ředitele pro ekonomiku a kvalitu nemocnice Věra Kociánová.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

„Kdybych se choval racionálně jako hospodář, tak bych logicky veškerá lůžková zařízení zavřel a propustil bych dvě stě dvacet lidí,“ říká ředitel Jan Jedlička. Nemocnice teď proto žádá Olomoucký kraj, aby do celé záležitosti vstoupil a pomohl jí vytvořit silný blok proti zdravotním pojišťovnám. „Aby konečně to Jesenicko někdo začal řešit, protože si neumím představit, že by ten rozsáhlý kraj byl bez nemocniční péče,“ vysvětluje Jan Jedlička.

„Za lůžkovou zdravotní péči je ze zákona odpovědný stát a stát tuto odpovědnost naplňuje prostřednictvím zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a takzvanou úhradovou vyhláškou. Všechny nemocnice jsou placeny podle výkonů, které odvedou,“ argumentuje náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer. Situaci v nemocnici budou krajští zastupitelé řešit na svém nejbližším zasedání.

Jesenická nemocnice
Jesenická nemocnice