Peníze ze zablokovaného ROP Severozápad už se asi rozdělit nestihnou

Ústí nad Labem – Váhání politiků a jejich spory o zaplacení plošné korekce nařízené Evropskou komisí zřejmě způsobí, že se letos nestihnou rozdělit všechny peníze z Regionálního operačního programu Severozápad. Předseda severozápadní regionální rady Petr Navrátil uvedl, že je třeba vyhlásit výzvy nejpozději 1. května, má-li být šance vyčleněné dotace do konce roku rozdělit. To ale nebude možné před zaplacením korekce.

Přes Regionální operační program Severozápad procházejí evropské peníze, které potom regionální rada rozděluje jako dotace pro žadatele z Karlovarského a Ústeckého kraje. Od loňského léta ale dotace nepřicházejí. K obnovení certifikace a proplácení dotací je třeba uhradit korekci, kterou Evropská komise nařídila, když zjistila, že regionální rada v minulosti učinila příliš mnoho chyb při přidělování dotací. Podle ministerstva financí ji mají zaplatit kraje, do kterých dotace přicházejí, zastupitelé Ústeckého kraje to odmítli, jejich protějšky z Karlovarského kraje po svém jednání nechaly otázku otevřenou. Kraje by chtěly, aby se na korekci podílel stát, který podle nich nesplnil svou kontrolní funkci.

Spory o to, kdo korekci zaplatí, však mohou způsobit, že se peníze vyčleněné do ROP Severozápad už nestihnou rozdělit. „Dnes byla výboru předložená zpráva, že aby se stihly rozdělit všechny peníze alokované pro rok 2013 včetně korekce, musely by se výzvy vyhlásit nejpozději 1. května,“ upozornil předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil.

Žaloby chystá každý na každého

O dotace se chtějí příjemci, kteří se jich nedočkali, soudit. Žalobu připravuje například děčínský magistrát, který postavil knihovnu, ale na slíbený příspěvek od EU už dlouho marně čeká. „Smlouvu s nimi máme, v žádném případě jsme ji neporušili, tak si myslím, že nějaká naděje by být mohla,“ očekává primátor František Pelant. Regionální rada se soudit chce – pokud jí vznikne nějaká škoda, bude ji sama soudně vymáhat na státu.


Další váhání by podle Navrátilo nemělo vést k zániku programu, ale spíš ke snížení peněz v něm. Ty by si mohly rozdělit jiné operační programy. „Snaha je ale rozdělit prostředky co nejvíc v regionu Severozápad,“ podotkl Navrátil. To vše připadne v úvahu až po zaplacení korekce. K tomu se Ústecký kraj nemá, karlovarští zastupitelé zatím váhají. Jejich rozhodnutí přesto může mít váhu, ministerstvo financí jim nabídlo, že pokud zaplatí svoji část, operační program rozdělí na dvě části. Hejtman Josef Novotný a předseda regionální rady Navrátil proto poslali ministerstvu otázky, které se týkají zaplacení korekce. Odpověď ale zatím dostal jen hejtman, otázky v ní podle Navrátila nebyly zodpovězené dostatečně. Dalšími kroky jsou naplánované schůzky předsedy výkonného výboru ROP s prvním náměstkem ministerstva financí příští týden a schůzka hejtmanů s premiérem.

Přes problémy bude nadále fungovat Úřad Regionální rady Severozápad, ministerstvo pro místní rozvoj nyní slíbilo peníze na jeho další provoz. Dosud měl jistotu financování jen do června.

Video Události o čekání na evropské dotace
video

Události o čekání na evropské dotace

Události o čekání na evropské dotace

U 3.4.13

Rozhovor s Petrem Navrátilem

V souvislosti s řešením problémů s dotacemi na severozápadě Čech se hovoří i o rozdělení operačního programu Severozápad na dvě části odpovídající Ústeckému a Karlovarskému kraji. To ale podle Navrátila není řešením, protože takovéto rozdělení by se týkalo jen projektů, které už jsou v běhu, a na další osud celého programu by nemělo vliv. Hrozba, že by stát přišel o 5 miliard, které už byly vyplaceny a nebyly certifikovány, by tak platila i nadále.