ROP SZ: Karlovarský kraj má zaplatit další stamilionovou pokutu

Karlovy Vary - Karlovarský kraj by měl zaplatit další pokutu ve výši od 160 do 250 milionů korun za chyby v projektech hrazených z peněz Evropské unie. Týká se to konkrétně stavby dvou středních škol v Sokolově a Ostrově a rekonstrukce Becherovy vily v Karlových Varech. Vyplývá to z dosud neoficiálního vyjádření Evropské komise, které obdržela regionální rada programu. Regionální rada mezitím schválila více peněz na projekty menších obcí a měst s počtem obyvatel od 5 do 50 tisíc. Nejvíc dotací v programu půjde na silnice, obnovu památek a cestovní ruch. Návrh musí ještě schválit monitorovací výbor.

U projektů stavby Integrované střední školy technické a ekonomické (ISŠTE) v Sokolově a Centra technického vzdělávání (CTV) v Ostrově komise požaduje zaplacení 25 procent z hodnoty zakázky. Přitom každá ze škol stála zhruba 400 milionů korun, z čehož většina byly dotace. U Becherovy vily za 89 milionů by měl kraj zaplatit plných 100 procent. Jde o peníze nad rámec už přijaté plošné korekce, která pro Karlovarský kraj bude znamenat zaplacení 300 milionů a pro Ústecký kraj 600 milionů korun. Původně měly přitom kraje zaplatit 1,6 miliardy.

Podle předsedy výboru regionální rady a náměstka karlovarského hejtmana Petra Navrátila (ČSSD) ale není zatím zcela jasné, jestli vyměřená pokuta počítá i s plošnou korekcí, kterou musel program zaplatit za chyby v projektech, nebo ne. „Musíme počkat na oficiální dopis a oficiální překlad,“ řekl Navrátil. Pak teprve se může regionální rada informací zabývat.

Pokuta za tři projekty Karlovarského kraje vychází zjevně ze zjištění Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který tyto tři projekty prověřoval. U staveb škol OLAF kraji vytýkal neprůhledný výběr dodavatelů. „U Becherovy vily má být zase důvodem zfalšovaná reference jedné z firem, které se hlásily do výběrového řízení. To ale zadavatel nemohl zjistit,“ řekl Navrátil.

Předseda výboru ROP Severozápad a náměstek KV hejtmana Petr Navrátil
Zdroj: ČT24

Není ale zatím jasné, jestli procentuální výpočet bude vycházet z původní zprávy OLAF, která se zabývala jen částmi projektů, nebo se vypočítá z hodnoty celého projektu. Pokud by se vycházelo z původní zprávy, mohla by pokuta být zhruba 160 milionů korun. 

Ředitelka úřadu regionální rady ROP Severozápad Jana Havlicová doplnila, že původní doporučení OLAF bylo u všech tří projektů vrátit 100 procent dotací. „Zřejmě tak část našich argumentů Evropská komise uznala,“ uvedla. Pokud by pokuta byla kraji skutečně vyměřena, bude se moci ještě odvolat, případně se obrátit na soud. Vzhledem k tomu, že zakázky prověřovaly i české úřady, například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a nenašly závažná pochybení, je možné, že by kraj mohl uspět.

S tím, že bude muset zaplatit nejen plošnou korekci, ale i za chyby v konkrétních projektech, kraj počítal. Podle hejtmanova náměstka Jaroslava Borky (KSČM) se počítalo s částkou kolem 182 milionů Kč.

Více peněz pro menší obce

Regionální rada navrhla přidat peníze na projekty menších obcí. Největší navýšení se týká prioritní osy, ve které mohou své projekty předkládat obce a města od 5 000 do 50 000 obyvatel. „Vycházíme z absorpční kapacity, kterou jsme si před znovuspuštěním programu zjišťovali. Právě menší obce a města mají připraveny projekty, které by mohly rychle předložit,“ uvedl Navrátil. Obce do 50 000 obyvatel by tak mohly vyčerpat až 1,1 miliardy korun.

Návrh počítá například s tím, že peníze na dotace pro velká města, která mají Integrované programy rozvoje měst, se sníží. „Zůstanou všechny už schválené projekty, ale nebudou se už schvalovat další,“ upřesnil Navrátil. Například Karlovy Vary mohou pokračovat v přípravě stavby míčové haly a centra zdraví a bezpečí.

Nejvíce peněz, 2,357 miliardy korun, zůstane na silnice. Dalších 845 milionů korun půjde podle návrhu do podpory památek a cestovního ruchu, v níž jsou například projekty rekonstrukce Alžbětiných lázní v Karlových Varech nebo lanovka v Mariánských Lázních. 

Celkem by ve všech dotačních oblastech mohlo být rozděleno 6,39 miliardy korun. „Návrh nepočítá s možným převedením části peněz do jiných operačních programů. Návrh bývalé vlády na převod 3,1 miliardy monitorovací výbor na minulém jednání neschválil, ale bude se jím ještě zabývat,“ dodal Navrátil.