Komu dát úplatek za dotace? To se teď na severozápadě neví

Ústí nad Labem – Náhodně vylosovaní a především z pohledu žadatelů anonymní odborníci budou nadále hodnotit projekty, které žádají o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Regionální rada se chystá hodnotit žádosti z posledních výzev a první hodnotitele už vylosovala. Z hodnotícího procesu naopak vypadli krajští politici. Takový systém by měl zamezit veškerým dalším manipulacím, kvůli kterým teď v Ústeckém a Karlovarském kraji padají mnohamilionové pokuty.

Anonymní odborné hodnocení žádostí o evropské dotace nahradí druhý a třetí krok dosavadního systému. Zůstane zachována první fáze hodnocení, kdy se žádostmi zabývají úředníci Regionální rady Severozápad. Rada má k dispozici 150 hodnotitelů, všichni prošli výběrovým řízením. „Samozřejmě nesmí mít žádnou pracovní vazbu na ROP a zároveň musejí prokázat, že nemají žádné vazby na dané projekty. To znamená, že nejsou žadateli ani tam nedělají žádnou práci,“ charakterizoval experty předseda rady Petr Navrátil (ČSSD).

Že žadatelé nevědí, koho se eventuelně pokusit podplatit za prosazení svého projektu, by mělo zajistit losování hodnotitelů. Úřad Regionální rady Severozápad již zažil první losování, v jednom osudí byly obálky s názvy projektů, ve druhém jména hodnotitelů. Na losování dohlížel notář a zástupci ministerstva financí. „Losování proběhlo, bylo ukončeno, všechno bylo v pořádku,“ uzavřel výběr hodnotitelů notář Luboš Holík. Ke každému projektu úředníci losují dva hodnotitele a dva náhradníky. „Hodnotitelé nesmí vědět o sobě navzájem, aby se nemohli ovlivňovat, a zároveň příjemce dotace nesmí vědět o tom, kdo bude hodnotit projekt,“ shrnul Petr Navrátil. Výsledky losování rada nakonec zveřejní, ale až po vyhodnocení projektů.

Dosud probíhalo hodnocení žádostí o dotace ve třech fázích, rozhodující ovšem byla ta třetí, do které mluvili krajští politici – například někdejší náměstek ústecké hejtmanky, kterého kvůli údajným manipulacím se žádostmi obvinila policie. Vliv politiků kritizovala Evropská unie, která teď schválila nový způsob hodnocení. „Ten systém je totálně převrácený, udělaný správně, se souhlasem Bruselu. Výběr expertů je jedna věc a druhá věc je to samotné hodnocení, kde přecházíme do dvojfázového, to znamená, že ten systém bude účinný a efektivní,“ charakerizoval nový způsob hodnocení Marian Hudec z auditního orgánu ministerstva financí.

ROP Severozápad, který byl obestřen skandály a policisté dnes stíhají tři ze čtyř dosavadních ředitelů jeho dotačního úřadu, zavádí zásadní systémovou změnu až krátce před svým koncem. Prostřednictvím regionálních operačních programů se v příštím evropském rozpočtovém období již evropské dotace v krajích rozdělovat nebudou. Program Severozápad tak přijímá žádosti o poslední ze svých milionů. „Jsou to projekty z oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a integrovaných plánů rozvoje měst,“ přiblížil mluvčí ROP Severozápad Vojtěch Krump. Program bude dotace vyplácet v příštím roce, kdy se také ukáže, zda příjemci skutečně dokáží zužitkovat všechny dotace – v červenci bude nutné, aby měli své projekty hotové alespoň z patnácti procent. Úřad regionální rady bude fungovat ještě v roce 2015, to ale už na jeho pracovníky zbude jen administrativa, než se historie ROP uzavře.

Video Petra Tachecí o losování hodnotitelů
video

Petra Tachecí o losování hodnotitelů