V Komenského rodišti zavádí školu hrou: tablety a 3D modely

Uherský Brod/Brno – Tablet, interaktivní tabule, digitální 3D model. Pomůcky, které nově pomáhají učitelům v hodinách biologie na základní škole Na Výsluní v Uherském Brodě. Moderní technologie podle učitelů děti víc vtáhne do výuky a umožní názorně ukázat i jinak těžko vysvětlitelné věci. Podobné ambice má i projekt Škola dotykem, který na zkoušku vybavil 12 tuzemských škol 350 tablety.

„Dnes budeme probírat opěrnou soustavu, tedy kostru. Budeme používat interaktivní tabuli a model kostry ve 3D,“ říká učitelka Michala Chovancová z uherskobrodské základní školy Na Výsluní. S tabletem v ruce může žákům deváté třídy ukázat mnohem víc než na klasickém modelu kostry. Pouhým dotekem na tabletu lze 3D model promítaný na obrazovce přibližovat, naklánět a zvětšovat dle potřeby.

„V dnešní době už je nezbytností tuto techniku využívat. Dokáže děti vtáhnout do děje a je jim mnohem bližší. Tyto metody využíváme už na prvním stupni. Děti pracují na interaktivních tabulích už od nejútlejšího věku a jsou nadšené,“ dodal učitel Vítězslav Janča. V Uherském Brodě, který bývá uváděn jako jedno z možných rodišť Jana Amose Komenského, tak zavádí do praxe jeho slavné heslo „škola hrou“.

„Díváme se na to jako na jednu z mnoha didaktických pomůcek, která nám umožní nahlédnout do věcí, které jsou slovy těžko vysvětlitelné. Názornost je pro děti daleko větší, žáci jsou kreativnější a otisk vědomostí v jejich hlavě tak zůstává déle,“ vysvětlil Janča. Podle učitelů je ale nutné myslet na techniku jako na pomůcku. Pro některé předměty je proto více vhodná než pro jiné. „V současné době techniku využíváme především pro biologii, ale zavádíme program i na ostatní přírodní vědy jako chemie a fyzika. Technika nachází uplatnění třeba i v historii, kdy dětem dokážeme ukázat například architektonické slohy z různých období,“ dodal Janča.

Učení se dotykem

Novou digitální třídu dnes otevřela i brněnská základní škola Křídlovická. Jako jedna z 12 tuzemských základních škol a gymnázií se zapojila do projektu Škola dotykem. Projekt má v praxi otestovat vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek. Celkem žáci a učitelé dostali 350 tabletů, interaktivní tabule i další potřebné vybavení včetně softwaru, pomocí kterého může učitel ovládat aktivity všech žáků. Technologii pak mají studenti a učitelé oživit tím, že sami vytvoří interaktivní materiály pro výuku. Ty si pak mohou ostatní stáhnout na webu.

Podobný projekt se konal v loňském školním roce na Slovensku, kde se zapojilo osm základních škol a dvě gymnázia.