Kam kráčí veřejnoprávní média?

Ostrava – Na mezinárodní konferenci Veřejnoprávní média v novém desetiletí – čas na privatizaci? diskutují mediální odborníci i politici. Po dva dny se pokoušejí akademici a novináři odpovědět na to, jaké by mělo být postavení veřejnoprávních médií ve společnosti, jaký statut by měla mít regionální studia veřejnoprávní televize nebo jak využít nová média ve veřejnoprávním prostoru. Setkání pořádá Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Palackého v Olomouci a Televizní studio Ostrava.

„Společenská diskuze v určitých politických kruzích je o tom, jestli je vůbec tohoto média třeba. Mysleli jsme si, že je lépe se na to téma sejít, udělat o tom diskuzi demokratickou,“ vysvětluje ředitel Televizního studia Ostrava Ilja Racek.

Jiná podoba, nebo zrušení veřejnoprávních médií?

Video Reportáž Radka Wiglasze a Michala Poláška
video

Reportáž Radka Wiglasze a Michala Poláška

Reportáž Radka Wiglasze a Michala Poláška

Z 20:00, 6. 4. 2011

Vystoupení Ilji Racka a Jiřího Močkoře

Vystoupení Jana Jiráka z FSV UK

Vystoupení Jaromíra Volka z FSS MU

Vystoupení Jiřího Přibáně z Cardiff University

Vystoupení Miroslava Karase

Vystoupení Lubomíra Zaorálka

Vystoupení Ladislava Jakla

Vystoupení Tomáše Trampoty z Univerzity Karlovy

Vystoupení Vlastimila Ježka

Vystoupení Karla Hvížďaly

Vystoupení Ladislava Jakla

Vystoupení Jakuba Macka

Vystoupení Milana Fridricha z ČT Nová média

Vystoupení Jana Kellera

Vystoupení Lenky Waschkové-Císařové

Vystoupení Moniky Horsákové

Vystoupení ředitele nových médií ČT Milana Fridricha

Vystoupení Ilji Racka

Vystoupení ředitele nových médií ČT Milana Fridricha

Vystoupení Lukáše Macka i z Pařížského institutu politických věd v Dijonu

Vystoupení Lucie Jelčové z bratislavské univerzity

Vystoupení Marty Gajdošíkové ze Slovenské televize

Vystoupení Borise Berganta ze Circom Régional

Podle mediálních expertů jsou veřejná média jedním z pilířů západního typu společnosti. Technologické a společenské změny jim ale v současné době příliš nakloněny nejsou. „Evropské národní státy se vinou ekonomické globalizace oslabují. S tím se dostávají do krize svého smyslu i instituce, které stát reprezentují a média veřejné služby k tomu patří,“ uvedl Jan Jirák z fakulty sociálních věd UK.

„V této globální době máte okamžitý přístup k informacím přes internet, takže to je doba, kdy vlastně veřejná média musí předefinovat způsob, jak plnit službu veřejnosti. Musí zajistit kvalitní zpravodajství a samozřejmě vzdělávací funkce k tomu patří,“ dodal Jiří Přibáň z Cardiff University.

Ilja Racek, ředitel Televizního studia Ostrava:

„Jsme si vědomi provokativnosti názvu konference. Zvolili jsme jej proto, abychom už od počátku vyvolali místo frází, kterých jsme slyšeli dost, diskuzi k meritu věci. Je jasné, že na české mediální i politické frontě jsou zásadně rozdílné názory na existenci veřejnoprávních médií, včetně jejich definování, a chceme slyšet jasné argumenty obou stran.“

Tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl je naopak pro zrušení veřejných médií. Tvrdí, že nemají přesně definovanou roli a fungují jen z historických důvodů. „Argument je úplně stejný u novin. Jsme malým trhem a neuživí se u nás tak široká nabídka jako třeba v německy mluvících zemích, a přesto nikoho nenapadne zřídit státní noviny,“ prohlásil tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD je opačného názoru: „Mně připadá, že si nelze představit demokratickou politiku bez médií veřejné služby. A připadá mi, že na této konferenci bylo sympatické, že vyhrotila tu otázku.“


Tematicky se konference zaměřuje na tři oblasti, které pořadatelé shrnuli do názvů: Veřejnoprávní média – média veřejné služby?, Nová média ve veřejnoprávním prostoru a Existence regionálních studií – ano, nebo ne? Konferenci v ostravském hotelu Imperial spolu se zahraničním zpravodajem ČT v Polsku Miroslavem Karasem moderuje šéfredaktorka Redakce zpravodajství ostravského studia ČT Šárka Bednářová. Konference končí ve čtvrtek, kdy se nad existencí regionálních studií veřejnoprávní televize bude zamýšlet například sociolog Jan Keller nebo ředitel ostravského televizního studia Ilja Racek.

Stáhněte si