Jak se budují děti. Publikace popisuje výchovu za socialismu

Jejich výchova začala uvázáním pionýrského šátku a končila zhruba v době, kdy poprvé sedli na moped. Jak komunistický režim formoval děti a mládež ke svému obrazu od roku 1948 do normalizace, mapuje publikace historiků Jiřího Knapíka a Martina France.

Video Události v kultuře
video

Vyšla publikace o dětství v socialismu

Kniha Mezi pionýrským šátkem a mopedem popisuje poměry, jaké od komunistického převratu v roce 1948 do začátku normalizace obklopovaly děti a mládež od šesti do osmnácti let. Autoři se zajímali o fungování tehdejších rodin, školní prostředí dětí i jejich mimoškolní aktivity.

Popisují i dětské domovy, péči o handicapovanou mládež či kriminalitu dospívajících. A také snahu režimu ovlivňovat prostřednictvím oficiálních dětských a mládežnických organizací nejmladší generaci.

Čestný pionýrský

Formování nového člověka začalo záhy po nástupu komunistů k moci. Hlavním zprostředkovatelem ideologie a výchovy nové generace budovatelů socialismu se stali pionýři. 

„Propagandistická pompa na děti působila, působilo na ně i vymezování lepších dětí, z nichž se stávali členové pionýrské organizace s právem nosit šátek. To bylo pro řadu dětí velice atraktivní,“ podotýká historik a spoluautor knihy Martin Franc.

Za důležité se považovalo blaho celku. Ideální dítě se věnovalo činnostem, které by ho připravily na povolání preferované režimem, jak rozvádí části publikace věnované specifikům učňovské mládeže.

Neználek znal propagandu

Oficiální cíle znějí i dnes vznešeně: Sociálně spravedlivá společnost, v níž jsou děti zbaveny hmotné nouze a mají vše k rozvíjení svých schopností. „Nelze ale odhlížet ani od toho, že režim vytvářel celou řadu negativních obrazů, jakým člověk v socialistické společnosti být nemá,“ upozorňuje druhý z autorů Jiří Knapík. 

Propaganda působila i v knihách pro děti. Například v literárních dobrodružství Neználka od ruského spisovatele Nikolaje Nosova. Měsíc, na nějž se Neználek v jedné z knih dostane, byl metaforou zvlčilého kapitalismu rozděleného do neproniknutelných kast. V Nosovových příbězích také policisté straní bohatým a ti v obsedantní snaze vydělat peníze ztrácejí schopnost žít. Neználka si mohou děti přečíst i dnes, nové vydání ale obsahuje vysvětlující doslov.

Nové vydání knih o Neználkovi s původními ilustracemi 

Zdroj: Knižní klub

Uvolnění po masáži

První generace, která vyrůstala obklopena ideologickou masáží, dospěla v šedesátých letech. V nich ale přišlo uvolnění politického režimu a i čerství dospělí se klonili k jiným hodnotám, než jim byly v dětství systémem vštěpovány. Postupné uvolňování ovšem zastavil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a následná normalizace. Metody padesátých let se nicméně už nikdy nevrátily.  

Publikace Mezi pionýrským šátkem a mopedem vznikla ve spolupráci s kolektivem českých a německých historiků. Opírá se o archivní výzkum, dobovou literaturu i vzpomínky těch, kteří tehdy vyrůstali. Speciální kapitola je věnována právě i konkrétním osudům.