Knihovna roku stojí v Holasovicích, chodí do ní rytíři řádu čtenářského

Knihovnou roku 2018 je Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic v Moravskoslezském kraji. V dalších kategoriích uspěly také knihovny z Olomouckého kraje a Kraje Vysočina. Ocenění předal zástupcům knihoven v pražském Klementinu ministr kultury Antonín Staněk.

Video Události v kultuře
video

Knihovna roku stojí v Holasovicích

Ocenění Knihovna roku uděluje ministerstvo kultury za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítězná knihovna z Holasovic, obce s necelými čtrnácti sty obyvateli, cenu dostala za spolupráci s vedením obce, kvalitu knihovního fondu a profesionální práci knihovníků. 

„Naším nejúspěšnějším projektem je akce Do knihovny za pohádkou, ve které si klademe za cíl seznámit děti s klasickými českými pohádkami Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Myslím, že v dnešní době to chybí, rodiče už mnohdy dětem pohádky nečtou a ty je pak neznají. Vrcholem projektu je pak slavnostní pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského,“ uvedla příklad aktivit knihovny Helena Dehnerová, která knihovnu vede spolu s Lenkou Pálinkovou.

Zvláštní ocenění a diplom získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje, Obecní knihovna Horní Ves z Kraje Vysočina a Knihovna města Ostravy, která může být pro ostatní inspirací čtenářskými kluby, určenými zájemcům všech generací.

Udělena byla také cena za informační počin. Získal ji předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch za projekt S knížkou do života, českou variantu projektu Bookstart. Jeho cílem je podporovat rodiče a od nejútlejšího věku i jejich děti ve čtenářství.

Titul Městská knihovna roku 2018 pak putuje do Regionální knihovny Karviná, která si ho vysloužila moderním prostředím a propagací četby. 

Svou cenu Knihovna jinak udělil také Svaz měst a obcí. Patří Zámecké knihovně Mořice v Olomouckém kraji za akci, jejímž cílem bylo „přetáhnout“ čtenáře od Facebooku ke čtení.