K 350. narozeninám dostal Petr Brandl od Národní galerie už web a jedenáct studií. Chystá se výstava

Nová publikace editorky Andrey Steckerové s názvem Petr Brandl (1668–1735): Studie, která právě vychází v Národní galerii v Praze, nabízí nové pohledy na tvorbu jednoho z nejvýznamnějších umělců barokních Čech. Spolu s on-line webovou databází děl a životopisných údajů má kniha přispět k představení Petra Brandla také v zahraničí.

Brandlovo Klanění tří králů (detail)
Zdroj: ČTK Autor: David Taneček

„Kniha s více než dvěma stovkami barevných reprodukcí vychází také v anglickém jazyce. Jednou z příčin, proč je Brandlovo jméno v zahraničí stále nedostatečně známo, je právě fakt, že studie a knihy o něm dosud vycházely pouze česky. K širší znalosti o malířově díle má také napomoci on-line webová databáze, která je v Čechách první svého druhu,“ uvedla Marcela Hančilová z Národní galerie.

Editorkou knihy je kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Andrea Steckerová, která se Brandlovým dílem zabývá řadu let. V aktuální publikaci, která obsahuje 11 studií badatelů ze střední a mladší generace, konkrétně analyzuje jeho portrétní tvorbu. Zmiňuje například cenové relace, typologii portrétů a také se věnuje oděvům portrétovaných osob.

Nejlépe placený umělec své doby

Další z textů se zaobírá Brandlovou klientelou z řad aristokracie. „Nejvýznamnějším objednavatelem byl hrabě František Josef Černín, Brandl však pracoval i pro další čelní rody jako Šternberky, Kolovraty nebo Vrtby. Malíř měl se svými zadavateli velmi blízké, ba přátelské vztahy,“ vysvětlila Hančilová.

Za svou práci byl Brandl náležitě finančně oceňován a stal se ve své době nejlépe placeným umělcem v Čechách. Mnohé dokumenty dosvědčují, že zájem o jeho dílo byl také z řad pražského měšťanstva, pro něž bylo vlastnictví malířovy malby otázkou zvýšení prestiže.

Malíř s mnoha epigony

Další studie v publikaci se věnují Brandlově tvorbě na území východních Čech a ve Slezsku, kde nalezl řadu pokračovatelů, stejně tak jako na Moravě. To svědčí o rozsáhlém vlivu Brandla, jehož dílo bylo ještě v 19. století hojně kopírováno a mnoho děl mu bylo také mylně připisováno. Právě otázku autorství řeší studie o Brandlových kresbách.

Rozsáhlý technologický průzkum Brandlových maleb vedený restaurátorem Adamem Pokorným přinesl nové poznatky, které kromě jiného přispěly k předatování některých děl či určení jejich autorství.

V doprovodných fotografiích kniha nabízí řadu rentgenových snímků odhalujících spodní vrstvy malby a také důkaz, že autor původně na plátno namaloval některé postavy v jiných pozicích.

V publikaci jsou připomenuty dvě reprezentativní Brandlovy výstavy pořádané v roce 1911 a poté v roce 1969. Národní galerie publikací předznamenává výstavu, která se má výhledově konat ve Valdštejnské jízdárně. 24. října uplyne 350 let od úmrtí barokního malíře.