Élektra si řekne svoje, i když z toho kouká pořádné drama

Kam až může vést touha pomstít bezpráví a kde jsou hranice svobody projevu, zjišťuje Élektra v pražském Divadle v Dlouhé. V titulní roli antické tragédie se představuje Eva Hacurová, kterou Ceny divadelní kritiky označily za talent roku 2017.

Video Události v kultuře
video

Élektra se mstí v Divadle v Dlouhé

Sofoklovo drama se odehrává v Mykénách sedm let po vraždě Agamemnóna, bájného vojevůdce Řeků v trojské válce. Zavraždila ho jeho manželka se svým milencem. Agamemnónova dcera Élektra se nedokáže zbavit žalu ani touhy po pomstě.

Sladká (?) pomsta silné ženy 

Bojuje s vlastními pochybnostmi a od jejího přesvědčení ji zrazují i její nejbližší. „Určitá dvojlomnost je v každém. Někdo má v sobě více té slabší sestry, někdo té silnější, ale v každém z nás se to trochu pere,“ nepochybuje představitelka antické hrdinky Eva Hacurová. 

Inscenace pracuje s komorní atmosférou. Jednoduchá scéna, minimalistický světelný design a co možná nejprostší kostýmy umožňují divákovi intenzivněji vnímat jen to podstatné: Otázky, zda se člověk může vymanit z kruhu nenávisti a zda odplata dokáže přinést očistu.

Élektra (Divadlo v Dlouhé)
Zdroj: Divadlo v Dlouhé
Autor: Martin Špelda

Pro představitelku hlavní role je ale Élektra především silnou ženou, která se nenechá umlčet. „Je potřeba i v dnešní době, aby si lidé stáli za svým, věděli, že mají právo se vyjádřit,“ podotýká. Od Sofoklových dob se nezměnily ani vášně a city, jimiž se řídí lidská rozhodnutí, jak se může publikum v Dlouhé přesvědčit při nejbližší repríze 4. dubna.