Výstava Indiáni

Prahu obsadili indiáni. Týpí si postavili u Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum v Praze otevírá rozsáhlou výstavu Indiáni, která představuje původní obyvatele Severní i Jižní Ameriky, jejich minulé tradice i současný život. Návštěvníci se ocitnou na dobrodružné cestě, na které mohou prozkoumat vzácné sbírkové předměty získané českými badateli a cestovateli, velkoplošné fotografie, filmové dokumenty i zvukové nahrávky. Na výstavě jsou k vidění autentické zbraně a nástroje, mohutné péřové čelenky nebo šamanské masky.

„Návštěvník Náprstkova muzea vstoupí do velkých plání Severní Ameriky a poté se přesune do části Jižní Ameriky,“ popisuje ředitelka Náprstkova muzea Eva Dittertová. Výstava postupně prochází celou Amerikou od sněhového iglú Inuitů přes lovce bizonů, návštěvu u Pueblanů a Navahů až po kmeny tropického deštného pralesa amazonské pánve.

Výstava nabídne 1200 sbírkových předmětů, z toho 500 ze soukromých sbírek. Expozice mimo jiné představuje předměty z unikátní sbírky Vojty Náprstka, která reprezentuje předměty Dakotů z Minnesoty získané v polovině 19. století. Sbírky Náprstkova muzea čítají celkově zhruba 20 tisíc předmětů získaných u původních obyvatel Ameriky.

Informační panely seznamují bez romantiky s běžným životem původních obyvatel a vyvrací i některé mýty. Návštěvník se například dozví, že proslulý jed kurare využívali amazonští indiáni především k lovu, a jen výjimečně k válečným účelům. Oblíbené téma indiánů se do Náprstkova muzea vrací po čtyřech letech, kdy zde představili svět románů Karla Maye.

Video Studio 6
video

Pozvánka na výstavu Indiáni

Malé návštěvníky provede dětská linka

Průvodci nejmenších návštěvníků výstavou budou dvě indiánské děti Winona a Amaru, které budou vyprávět o zajímavostech z minulosti indiánů, seznamovat s jejich zvyklostmi, hračkami a dalšími vystavenými předměty. Děti vyzkouší svoje smysly poznáváním zvuků zvířat, procvičí si čich a svoji zručnost při stavbě incké zdi či uzlování písma kipu.

„Výstava je ideálním cílem pro rodiny s dětmi, které hned u vstupu do muzea jistě nadchne pravé indiánské týpí.“

Michal Lukeš

generální ředitel Národního muzea

Děti se dále naučí rozeznat mytické bytosti na totemových sloupech a potkají se i s indiánskými a inuitskými strašidly. Pomocí haptických předmětů si malí návštěvníci vyzkouší rozpoznat různé materiály a seznámí se s jejich využitím v indiánské řemeslné tradici.

Náprstkovo muzeum čeká rekonstrukce

„Náprstkovo muzeum se připravuje na celkovou rekonstrukci, aby mohlo své rozmanité sbírky důstojně prezentovat veřejnosti v rámci nových stálých expozic. Do té doby připravujeme pro návštěvníky zajímavé dočasné výstavy,“ informuje Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, pod které Náprstkovo muzeum v Praze spadá.

Rekonstrukce by měla být součástí státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020 a z nového programu by se měla platit třeba stavba nového sálu pro Českou filharmonii, vznik Železničního muzea na Masarykově nádraží v Praze, rekonstrukce Veletržního paláce pro Národní galerii, vybudování středoevropského fóra SEFO Muzea umění Olomouc, depozitář pro Technické muzeum v Brně, oprava depozitáře Moravské zemské knihovny nebo oprava Nové scény Národního divadla.