Mistr Theodorik / Sv. Matouš Evangelista

Porovnejte: Co je v gotických malbách očím skryté, není skryté skeneru

Co se skrývá pod povrchem vzácných středověkých obrazů, odhaluje nová výstava Národní galerie v pražském Anežském klášteře. Díky snímkům ze speciální kamery mají návštěvníci možnost porovnat, jak se liší skryté vrstvy od výsledných maleb.

 

Zkoumání podrobila Národní galerie deskové obrazy pocházející ze 14. až 16. století. U většiny obrazů není původní záměr malíře viditelný lidským okem, odkrýt jej dokáže pouze speciální skener. Podkresba může také napovědět, kdo dané dílo vytvořil.

Ostříží zrak infračervené kamery prohlédl více než stovku děl. Nasnímat obrazy středověkých mistrů trvalo tři roky. „Prohlídkou“ prošel například jeden z nejvzácnějších obrazů ve sbírkách českého středověkého umění ‒ Assumpta z Deštné. Malbu Panny Marie s dítětem vytvořil na dřevěné desce neznámý mistr, pochází z kaple sv. Jana Křtitele v Deštné u Soběslavi. I u tohoto díla se ukázalo, že konečná podoba se od připravovaného návrhu výrazně liší.

Výstava Očím skryté do poloviny září představuje padesát stěžejních děl ‒ od nejstarších památek deskového malířství, například z dílen Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Theodorika, až po pozdně gotické deskové obrazy. Návštěvníci mohou srovnat skrytou podkresbu s originální malbou. Některé detaily si mohou zájemci podrobněji prohlédnout i na elektronických nosičích.

Video Události
video

Moderní technologie na gotických malbách odhalují, co je očím skryté

Na sklonku roku naváže na expozici výstava nazvaná Očím na odiv. Představí výzdobné techniky v malířství a sochařství opět ze 14. až 16. století.