Pionýři a roboti mapují zlatou éru československé ilustrace

Nová monografie Pavla Ryšky a Jana Šrámka, badatelů v oblasti výtvarné kultury, se zaměřila na zlatou éru československé ilustrace. Kniha Pionýři a roboti s podtitulem Československá ilustrace 1950 až 1970 mapuje období, kdy po letech stalinistického socialistického realismu začaly do vizuální tvorby opět prosakovat odvážnější postupy.

Pionýři a roboti
Zdroj: Nakladatelství Paseka

Znovu se objevily koláže a kombinované techniky, které se z novin, časopisů a knih rozšířily do nejrůznějších propagačních prostředků i na televizní obrazovky. „Umělci tehdy neměli žádnou příležitost uplatnit se na trhu s uměním a spousta z nich, včetně těch nejlepších, našla uplatnění právě jako ilustrátoři,“ říká autor knihy Pavel Ryška.

Plastické vize dokonalé budoucnosti, zrozené z popisných ilustrací budovatelských ideálů, ustoupily abstraktním kompozicím a montážím, často nasyceným ironickým humorem.

Video Události v kultuře
video

Události v kultuře: Pionýři a roboti

Stát také kladl velký důraz na ilustrovanou dětskou knihu. „Sloučením několika menších provozů vzniklo Státní nakladatelství dětské knihy, které mělo v tomhle oboru monopol,“ připomíná Ryška.

V knize se nesetkávají pouze titulní pionýři a roboti, ale také nejrůznější oblasti výtvarné tvorby: od ilustrací v dětských časopisech a diafilmů přes díla ovlivněná bruselským stylem i americkou karikaturou až po odvážná zobrazení hrůzy, smrti a erotiky v publikacích pro dospělé. Knihu Pionýři a roboti připravilo nakladatelství Paseka.