Oáza v centru Prahy. Zahrady Anežského kláštera se otevřou

Dosud uzavřené zahrady pražského Anežského kláštera, významné gotické stavby na Starém Městě, se otevřou veřejnosti. Národní galerie (NG) v Praze dokončila téměř dvouletou obnovu nejstarší budovy ve své správě, kde je dlouhodobá expozice středověkého umění. Zahrada byla uzavřená od povodní v roce 2002. Nyní získala nové vstupy z nábřeží, nový mobiliář a zdobí ji dvě desítky sochařských děl současných autorů.

Anežský klášter
Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

Veřejnosti se klášter v nové podobě otevře v úterý při programu, který pod názvem Anežka Nově! začne v 17:00. Obnova kláštera a zahrad stála 37 milionů korun, z toho 30 milionů byla dotace z norských fondů, projekt podpořil grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Zahrada byla uzavřena po povodni 2002

Za zdmi dvojitého kláštera mužského i ženského řádu, v jehož blízkosti má vyrůst sporná stavba přezdívaná maršmeloun, se skrývá oáza v podobě zahrad. Klášter byl sice v roce 1782 zrušen, ale jeho gotická architektura se zachovala v nebývalém rozsahu. Galerie objekt získala v roce 1963, zahradu při severní bráně zpřístupnila již v osmdesátých letech, ale při povodni v roce 2002 byla poškozena a nebyla znovu otevřena.

/*json*/{"map":{"lat":50.09263101367388,"lng":14.424067080163473,"zoom":18,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":50.09262502630503,"lng":14.423965215682983,"type":"1","description":"Anežský klášter"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Zahrady budou přístupné sezonně a zdarma, v létě v nich budou moci lidé pobývat i po zavření expozice. V létě bude možné také volně přístupnými zahradami vstupovat i do kláštera klarisek a menších bratří, takto budou dostupné vchody do svatyně Salvátora a presbytáře kostela sv. Františka. Pozůstatky kláštera menších bratří byly díky dotaci opraveny.

Zahradu zdobí sochařský park a trasa pro dětské návštěvníky

Od středy 26. října bude v areálu zpřístupněn nový prohlídkový okruh. Kromě komentované trasy historickou architekturou kláštera klarisek a menších bratří zahrnuje expozici lapidária s archeologickými nálezy z místa, shromážděnými za téměř tři čtvrtě století trvajících průzkumů. NG má přes 800 těchto artefaktů, v expozici bude téměř šest desítek předmětů, které mapují zejména období výstavby kláštera v době jeho vrcholného rozkvětu za života Anežky Přemyslovny.

Stálá expozice v klášteře sv. Anežky
Zdroj: ČTK
Autor: Pavel Veselý

Samostatná trasa je připravena i pro dětské návštěvníky. Potěšit děti by mohly i zahrady, pro něž vytvořil nové objekty František Skála. Jeden zvaný Přístěnek je určen nejmenším, objekt Sluneční vozík pracuje s nečekanými zážitky vnímání barev a tvarů přes materiál sochařského objektu. V sochařském parku budou díla Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava Kolíbala nebo Karla Malicha. Koncept doplňuje jedna z prvních soch Františka Bílka, monumentální plastika Golgota.

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje gotické umění středoevropského prostoru. Mezi špičkové exponáty expozice a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků, především díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika nebo Mistra Třeboňského oltáře.