Lidský pohon je jistota aneb Jak se stavělo za Karla IV.

Karlův most, Karlštejn, katedrála sv. Víta, Nové Město nebo Karlova univerzita jsou jenom slabým výčtem staveb, které otec vlasti nechal zbudovat. Národní technické muzeum se jim podívá na kloub na výstavě Stavitelství za dob Karla IV. Návštěvníky zavede na středověké staveniště a až do 5. února 2017 jim přiblíží pozadí práce na jednotlivých budovách.

Video Studio 6
video

Stavitelství za Karla IV.

Už před budovou muzea odpočívají funkční repliky několikametrových středověkých strojů, geniálních ve své myšlence a jednoduchých v provedení. Třeba dřevěný jeřáb sloužil ke zdvihání kamenných bloků a masivních trámů. Šlapací kolo, jehož pomocí se navíjelo lano jeřábu, poháněla lidská síla. Dalším vystaveným strojem je replika beranidla sloužícího k zatloukání kůlů do země. Tak se zpevňovaly břehy či zakládaly stavby v nestabilním terénu.

„Nejvýznamnější český panovník a římský císař Karel IV. zvolil Prahu za sídelní město říše a učinil z ní centrum evropské kultury a vzdělanosti. K jeho mimořádným počinům patří založení Nového Města pražského, rozloženého na ploše 360 hektarů. Vznikalo rychle s jednotnou ideovou koncepcí,“ uvedl generální ředitel muzea Karel Ksandr.

Rozestavěné hradby a práce na staveništi

Centry města se stala rozsáhlá náměstí nebo nové ulice, které byly na tehdejší dobu velmi široké. Během necelých dvou let vzniklo také tři a půl kilometru opevnění. Stavitelské úspěchy doplňují také dobové předměty.

Výstava lidem přiblíží, jak moc se středověké staveniště lišilo od současného. K vidění jsou části rozestavěných hradeb zbudované podle původní technologie autentickým materiálem. Zmapována je celá technologie stavby a její fáze od lámání kamene, přes jeho zpracování po dopravu. Rozměrným exponátem je gotický klenební svorník z chrámu sv. Víta na Pražském hradě s původní polychromií. Vystavena je i část pískovcové okenní kružby z Karlštejna, středověké cihlářské výrobky a další unikáty.

Výtvarné pojetí aranžovaných dílen je inspirováno zobrazeními z doby vrcholné gotiky, která přibližují život a práci tesařů, kameníků, zedníků a kovářů. Návštěvníci se mohou seznámit s dobovými nástroji, mezi nimiž jsou i originály středověkých seker. 

Video Události v kultuře
video

Reportáž: Jak se stavělo za Karla IV.