Na Mostecku se umělci pohybují Na pomezí samoty

Čeští i zahraniční umělci zkoumají industriální krásu severočeské uhelné pánve. Dlouhodobý projekt Na pomezí samoty (Frontiers of Solitude) komentuje proměny krajiny v průmyslem poničených oblastech Islandu, Norska a Česka. Dílna nazvaná Do hlubiny lignitových mračen se zaměřila na situaci v průmyslové oblasti Mostecka.

Elektrárna Tušimice
Zdroj: Frontiers of Solitude

Umělci lovili třeba zvláštní zvuky, které vydává potrubí za litvínovskou chemičkou. „Zajímají mě zvuky, hledám vztah mezi nimi, lidmi a krajinou,“ říká anglický muzikant a zvukový umělec Peter Cusack, který už přes 20 let dokumentuje, jak znějí ohrožená území. V jeho sbírce je Černobyl, ropná pole v Baku a nyní i Mostecko.

Mezinárodní projekt Na pomezí samoty zkoumá proměny krajiny a spojitost průmyslu a přírody. Umělecky zkoumá kulturní geografii tří specifických oblastí střední a severní Evropy. Součástí projektu jsou různé dílny, které se odehrávají v Česku, Norsku a na Islandu. Výstava a symposium se budou konat v Praze v roce 2016.

Uměleckou exkurzi do severních Čech zahájil tradiční Jezerní běh v okolí Bíliny. Běželo se krajinou jezer, hor, rypadel a chladicích věží.

Video Umělci se pohybují Na pomezí samoty
video

Umělci se pohybují Na pomezí samoty

Česká dílna nazvaná Do hlubiny lignitových mračen se věnuje situaci v průmyslové oblasti Mostecka. Do osmdesátých let bylo Mostecko jedním z ekologicky nejhůře postižených míst v celé Evropě. Region podle autorů projektu slouží jako případová studie negativních důsledků masivní industrializace. Díla, která vzniknou na základě dojmů z expedice po dolech a výsypkách, umělci přivezou do Prahy v únoru.

Za českou stranu se akce účastní mimo jiné Vladimír Turner, Miloš Šejn nebo Martin Zet. Na programu spolupracují geolog Václav Cílek nebo biolog Jiří Sádlo. Projekt je koordinován Galerií Školská 28 ve spolupráci s Atelierem Nord a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell, je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.