Zničené kostely v jednom zachráněném

Ostrov - Zničené kostely v plzeňské diecézi přibližuje výstava v prostorách areálu kláštera v Ostrově, kterého před zkázou zachránilo město. Dobové fotografie a fotografie současného stavu najdou návštěvníci do konce prázdnin v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Na těch druhých jsou často zachycena už jen místa, kde kostely kdysi stály. V západočeském regionu totiž zmizelo za posledních šedesát let několik desítek kostelů. Výstava potrvá do konce srpna.

Některé byly po válce zbourány, zejména v oblasti bývalých Sudet, kde po vysídlení Němců neměli nově příchozí obyvatelé ke kostelům žádný vztah, nebo jim dokonce připomínaly okupaci. Jiné, které stály ve vojenských pásmech, se staly terčem pro cvičnou střelbu vojáků a část jich shořela. Ničení kostelů začalo několik let po skončení druhé světové války. Poslední kostel byl zbourán v roce 1984 v Karlových Varech.

„Návštěvník si může prohlédnout stav kostela před započetím té zkázy a současný stav,“ přiblížila výstavu vedoucí klášterní expozice Věra Černá z Domu kultury Ostrov. Fotografie jsou doplněny několika exponáty ze zničených kostelů - prasklým zvonem z jáchymovského kostela nebo dřevěným Desaterem, které přežilo požár kostela v Krásném Lese.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny

Největším exponátem je samotný klášterní kostel, v němž se výstava koná. Stavbu zničili vojáci - obývala ho, stejně jako klášter, Československá lidová armáda -, před zánikem ji ale zachránilo město, které přispělo k její rekonstrukci. Součástí výstavy jsou také dva panely, na nichž jsou vyobrazeny kostely, jež takové štěstí zřejmě mít nebudou. Jde o objekty, které ještě nezanikly, ale nejspíš se i ony promění nakonec v ruiny. Nikdo o ně totiž nemá zájem.

„Vzhledem k tomu, v jakém stavu stát kostely po čtyřiceti letech vrátil, nemá církev sama prostředky na opravu,“ vysvětluje mluvčí plzeňského biskupství Alena Ouředníková. Na záchraně památek se tak často podílejí dobrovolníci. Jedním z příkladů je kostel v zaniklé obci Skoky na Karlovarsku, kam se díky občanskému sdružení Pod střechou znovu postupně vrací život. Kostel, který leží uprostřed lesů, je po dlouhých čtyřiceti letech opět přístupný veřejnosti.

Poutní kostel ve Skocích
Poutní kostel ve Skocích