Bílkova vila aneb Když výtvarník promluví skrze zdi

Praha - V nově rekonstruované Bílkově vile na Hradčanech bude od 24. září zpřístupněna nová expozice vybraných děl Františka Bílka. Výstava si klade za cíl postihnout celkový charakter jeho tvorby a zprostředkovat tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka. Nedílnou součástí expozice je však i ateliérová vila, kterou František Bílek vystavěl v letech 1910–1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života.

„Bílek koncipoval vilu ne jako architekturu, ale jako výtvarné dílo. On zde navzájem propojil všechny výtvarné kategorie – architekturu, stavební, sochařské, uměleckořemeslné prvky v jeden organický celek. U Bílka se dá říct, že všechno se vším souvisí, takže i například nábytek obsahuje prvky, které nalezneme v jeho plastice,“ uvedla Hana Larvová z Bílkova centra.

Pokud se rokonstrukce týká, Larvová upozornila na její nákladnost a složitost. „Celá vila se musela odizolovat, pak bylo nutno vyměnit inženýrské sítě, obnovilo se opláštění budovy. Zajímavostí například je, že sloupky na balkoně byly v dezolátním stavu a bylo nutno je celé vyměnit. Bohužel cihly v tomto rozměru dnes už nejsou k sehnání. Nakonec se je podařilo získat z jedné dávno zbořené židovské synagogy.“

Video Rozhovor s Jindřichem Vybíralem
video

Rozhovor s Jindřichem Vybíralem

Rozhovor s Jindřichem Vybíralem

UK, 23.09.2010

Z Bílkovy vily informuje Barbora Peterová

Reportáž Petry Schubertové a Petra Vizny

"Pražská vila měla podle Bílka vyjadřovat - Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnohé klasy svázány ve snopy – sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny, protože ničeho nenesou. -Segmentovitý půdorys stavby lze číst jako stopu kosy sklízející obilí. Nápadný je rovněž tvar sloupů připomínajících staroegyptskou chrámovou architekturu. Režná cihla a hrubě opracovaný kámen přibližují dílo přírodě a lidské práci. Nepravidelně členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní a duchovní středisko stavby," stojí v katalogu, který výstavu provází.

V expozici jsou zastoupeny významné práce ze začátku devadesátých let i stěžejní umělcova díla. Mimo plastiky a velké kresby je vystavován originální Bílkův nábytek, vzniklý v souvislosti s novostavbou jeho ateliérové vily, dokumentující všestrannost jeho uměleckého záměru.

Dva menší prostory v přízemí (jídelna a pracovna) jsou pojaty intimněji, aby bylo vyhověno očekávanému zájmu návštěvníků o soukromí umělce. Převládají proto podobizny přátel a rodiny, menší formáty grafik a plastik. Prostředí jídelny a zimní zahrady bylo vybaveno podle vzoru dobových fotografií.

V prvním patře byly dvě přední místnosti přeměněny ve výstavní prostory a doplněny o vitríny. Setkáme se tu převážně s Bílkovými ranými pracemi menších rozměrů doplněnými tvorbou z dvacátých let. Třetí místnost v prvním patře je zamýšlena jako Kabinet kresby a grafiky. Zde má návštěvník možnost seznámit se s větším počtem Bílkových grafických prací umístěných v prohlížeči.

Při příležitosti znovuotevření Bílkovy vily vychází ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s nakladatelstvím Arbor vitae publikace František Bílek a jeho pražský ateliér obsahující texty významných českých historiků umění, kteří ozřejmují pozadí doby a souvislosti spojené s projektováním pražského ateliéru na Hradčanech.

František Bílek - Mojžíš (1905)
František Bílek - Mojžíš (1905)
Více fotek
  • František Bílek - Mojžíš (1905) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197009.jpg
  • Bílkova vila / klika autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197004.jpg
  • Bílkova vila / venkovní osvětlení autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197006.jpg
  • Bílkova vila / klika autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197005.jpg
  • František Bílek / dílo autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1970/196987.jpg
  • Bílkova vila / interiér s částí expozice autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1970/196972.jpg
  • Bílkova vila / interiér autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1970/196974.jpg
  • Bílkova vila / interiér - 1. patro autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1970/196977.jpg
  • Bílkova vila / nábytek v pracovně autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1970/196973.jpg