Přednáška z UK: Domněnky o konci světa v historii lidstva

Jak je to vlastně s tím koncem světa? Pravda se ukáže koncem prosince, mayské předpovědi se ale už teď věnuje cyklus přednášek z Univerzity Karlovy Mayové: Pravda a mýtus o konci světa, který web ČT24 přenášel živě. 10. 12. se Marek Halbich a Václav Kozina zaměřili na Domněnky o konci světa v historii lidstva. Záznam přednášky, která cyklus uzavřela, je k dispozici v tomto článku. 

Zdroj: ISIFA Autor: Science Photo Library/Pasquale Sorrentino

Anotace přednášky: Jak vznikají a zanikají civilizace? A jaká je aktuální situace mezi Mayi na Yucatánu? Jak velkou roli hraje strach v apokalyptických představách o konci světa?

PhDr. MAREK HALBICH, Ph.D., (* 1964) vystudoval etnologii se zaměřením na studium indiánských kultur Latinské Ameriky na FF UK. Dnes působí jako odborný asistent na katedře obecné antropologie FHS UK. Přednáší především ekologickou antropologii, lingvistickou antropologii, antropologii Ameriky a antropologii turismu. V letech 2001 a 2005 obdržel stipendium Sasakawovy nadace (SYLFF) na etnografický výzkum v Mexiku a antropologický a historický výzkum v Guatemale. V současnosti dokončuje pro Nakladatelství Lidové noviny Dějiny Střední Ameriky v rámci ediční řady Dějiny států a absolvoval již první výzkumný antropologický pobyt na Madagaskaru. Také připravuje publikaci pro nakladatelství Togga, ve které se věnuje sociálním aspektům života severomexických indiánů Tarahumarů pod názvem Tarahumarové/Rarámuri v severozápadním Mexiku: od jeskyní k ejidu.

Video Univerzita Karlova on-line - Mayové: Pravda a mýtus o konci světa
video

Univerzita Karlova on-line - Mayové: Pravda a mýtus o konci světa

Mgr. VÁCLAV KOZINA, (* 1976) vystudoval Obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v současnosti na stejné fakultě pokračuje v doktorském studiu antropologie. Specializuje se na problematiku mentalit a kulturních střetů. Spolu s doktorem M. Halbichem je editorem Čítanky textů z ekologické antropologie: Amerika, která vyjde v nakladatelství Togga.

Kde a kdy: Karolinum Univerzity Karlovy, 10. prosince v 18:00.

Poslechněte si předchozí přednášky religionisty Zdeňka Vojtíška (Je víra v konec světa pouhou oblíbenou lidskou zábavou?) historičky a etnoložky Markéty Křižové (Tajemství mayské civilizace: Vzestupy, pády a konec světa) a filozofa Jana Sokola (Úvaha o milenarismech a jiných kalendářových apokalypsách v Evropě)