Nejzazší termín na daňové přiznání je tady. Pokutě se ale lidé vyhnou ještě pět dní

Lidé mají poslední den, aby v termínu odevzdali daňové přiznání za loňský rok. Ještě dalších pět dní ho ale můžou podat, aniž by čelili pokutě. Za každý další den prodlení se jim potom počítá sankce. Poplatníci s daňovým poradcem mohou přiznání odevzdávat až do druhého července, nesmí ale zapomenout na plnou moc.

Video Studio 6
video

Daňový poradce o daňových přiznáních

Stejně jako každý rok Finanční správa rozšířila v souvislosti s daňovými přiznáními úřední hodiny na finančních úřadech. V úterý budou otevřeny do 18 hodin. Formulář ale mohou lidé zaslat i poštou nebo platformou komunikace se správcem daně na jejich internetových stránkách.

Finanční správa upozornila, že pokud má daňový subjekt či jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, nebo přes datovou schránku. 

Lidé tak ještě mají čas přiznání připravit a odevzdat. Podle daňového poradce Jiřího Nesrovnala to mohou stihnout třeba ti, kteří mají dva souběžné zaměstnanecké poměry. „Pokud jsem ale podnikatel a mám takzvaně krabicové účetnictví, při kterém mám naskládány pouze doklady v krabici, tak je pět minut po dvanácté,“ dodal.

„K druhému dubnu máme odevzdáno 1,73 milionu daňových přiznání. K dnešku zbývá vybrat přiznání jenom od deseti procent fyzických osob a čtrnácti procent právnických,“ uvedl Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Sankce za pozdní odevzdání i chyby v přiznání

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

Co dělat, pokud člověk až po odevzdání zjistí, že se v přiznání dopustil chyby? „Záleží, jestli se moje daňová povinnost kvůli chybě zvýší nebo sníží. Když se sníží, tak mám možnost, když se zvýší, tak mám povinnost podat takzvané dodatečné daňové přiznání. Lhůta je do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jsem to zjistil,“ přiblížil daňový poradce. Když se navíc poplatník sám přizná k chybě, tak se vyhne penále z dodatečně doměřené daně, která dosahuje 20 procent. Platí pouze sankce za pozdní zaplacení rozdílu.

V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro podání daňového přiznání do 2. července. Poplatník v takovém případě musí udělit poradci plnou moc. „A co je důležité, v základním termínu, tedy nejpozději 3. dubna, doručit správci daně tuto plnou moc,“ upozornil Nesrovnal. Prodloužený termín pak mají podle něj i ti poplatníci, kteří mají povinně auditorem ověřenou účetní závěrku.

Další věcí je zaplacení nedoplatku na dani. „Mám čtyři pracovní dny po termínu, abych zaplatil a nevystavoval se sankci. Ale pozor, zaplaceno je, když je částka připsána na účet správce daně. I proto je tam toleranční doba, aby se stihla odepsat z mého účtu a připsat na účet správce daně,“ poznamenal Nesrovnal.