Ministerstvo financí předpovídá ekonomice ještě lepší časy: růst až 3,4 procenta

Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,4 procenta (v listopadu předpokládalo 3,3 procenta). Následovalo tak Českou bankovní asociaci, která nedávno zlepšila odhad na 3,3 z říjnových 3,2 procenta. 

Růst by měl být tažen zejména spotřebou domácností a investiční aktivitou firem a vládních institucí. Pro rok 2019 odhaduje MF růst hrubého domácího produktu na 2,6 procenta.

Průměrnou míru inflace letos úřad očekává 2,6 procenta. Na růst cen by mělo tlačit zdražování ropy a tlak na vyšší mzdy. Pro příští rok ministerstvo odhaduje pokles průměrné inflace na 2,1 procenta (loni byla 2,5 procenta). 

První odhad růstu české ekonomiky za celý loňský rok zveřejní Český statistický úřad 16. února. Za tři čtvrtletí to bylo silných pět procent. 

Růst světové ekonomiky nabírá na dynamice a překonává předchozí očekávání, uvádí se v prognóze. Ekonomika eurozóny i Evropské unie jako celku dosáhly v roce 2017 pravděpodobně nejvyššího tempa ekonomického růstu za dekádu a rovněž ekonomiky Spojených států amerických i Číny dosahují velmi dobrých výsledků. I když je pro letošní rok ve většině případů očekáváno mírné zpomalení dynamiky, růstové vyhlídky zůstávají nadále velmi nadějné.

Spotřeba domácností bude podpořena růstem reálného disponibilního důchodu a klesající mírou úspor, v roce 2018 by se ve vývoji spotřeby domácností mělo navíc pozitivně promítnout navýšení platů v sektoru vládních institucí, snížení daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůst výdajů na sociální zabezpečení.

Investice by měly být podle prognózy stimulovány prostřednictvím prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při stále ještě nízkých reálných úrokových sazbách.