Zemědělce tlačí k zisku hlavně plodiny. Bez dotací by ale podle svazu žádný nárůst nebyl

Zemědělcům v Česku loni podle šetření Zemědělského svazu stoupl zisk o 2,7 miliardy korun na 11,7 miliardy, a to ve všech krajích. Horší výsledky ale měly regiony, ve kterých mají větší podíl hospodářských zvířat. Bez dotací by navíc podle svazu celková ziskovost poklesla. Český statistický úřad, jenž používá jinou metodiku, začátkem března uvedl, že zemědělcům stoupl zisk o čtvrtinu na více než dvacet miliard.

K meziročnímu navýšení zisku přispěly dobré výsledky rostlinné výroby, uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Horší výsledky měly podle Pýchy kraje, v nichž mají zemědělské podniky vyšší stavy hospodářských zvířat, především krav. Největší problémy loni způsobovaly nízké výkupní ceny mléka. „Ukazuje se to, co tu říkáme dlouhodobě. Vyplácí se rostlinná výroba a už méně, dovolím si říci, že v některých letech se prostě nevyplácí, živočišná výroba,“ dodal.

Martin Pýcha

Martin Pýcha

předseda Zemědělského svazu

„Finančně jsou na tom lépe ti, kdo se zbavili části živočišné výroby, neboť rostlinná výroba přináší vyšší zisk.“

Martin Pýcha

předseda Zemědělského svazu

Pýcha spolu s tím podtrhuje význam dotací. Objem podpor vyplácených zemědělcům za loňský rok stoupl o 7,6 miliardy korun, a to díky posunu ve vyplacení části přímých plateb za rok 2015 do následujícího roku. Bez těchto peněz by podle Pýchy české zemědělství za minulý rok v meziročním srovnání vykázalo pokles ziskovosti.

Nejnižší zisky měly Vysočina a Jihočeský kraj 

V přepočtu na hektar zemědělské půdy podle šetření svazu loni čeští zemědělci vydělali 3356 korun. Nejvíc, téměř 4600 korun na hektar, získali zemědělci ve Zlínském kraji.

Naopak nejnižší zisk měly jihočeské zemědělské podniky, v přepočtu na hektar to bylo zhruba sedmnáct set korun. Druhý nejnižší výsledek vykázala Vysočina se ziskem pod 2600 korun na hektar. Právě v těchto dvou krajích jsou nejpočetnější stavy skotu v České republice, uvedl předseda svazu.

Předběžný výsledek hospodaření za minulý rok svaz stanovil na základě údajů ze 446 podniků, které hospodaří na 718 tisících hektarech zemědělské půdy. „Což je zhruba jedna sedmina zemědělské půdy v České republice,“ řekl Pýcha.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zveřejněných 3. března se zisk českého zemědělství loni meziročně zvýšil o 25,9 procenta na 20,22 miliardy korun. Rozdíl v číslech svaz vysvětluje odlišnou metodikou výpočtu. ČSÚ podle svazu zjišťuje takzvaný podnikatelský důchod podle evropské metodiky a svaz odhaduje zisk na základě národní metodiky účetnictví. „Zisk je to, co zemědělci uvedou ve výkazu zisků a ztrát a podají to do daňového přiznání,“ uvedl Pýcha.