Horničtí odboráři žádají vládu, aby zpřesnila plán řešení krize OKD

Horničtí odboráři z těžební firmy OKD poslali otevřený dopis premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) a vládě. Chtějí, aby stát konkretizoval plán řešení krize OKD a dopadů na zaměstnance, ale i na další navázané firmy a region, a to i v případě možného bankrotu firmy. Žádají také, aby stát nedopustil znehodnocení ložisek uhlí neuváženým a nevratným zavíráním činných dolů.

Odboráři chtějí například vědět, jak, kdy a v jakém rozsahu budou zajištěna nová pracovní místa v regionu vhodná pro všechny dotčené zaměstnance i to, jak stát dorovná výpadek příjmů a snížení životní úrovně propuštěným zaměstnancům OKD. Informoval o tom předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík.

Stát by měl podle nich také prověřit  možná porušení zákona například při rozdělení a vyvádění majetku z OKD nebo při úpisu akcií NWR.

Nový vlastník žádá společný plán postupu 

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Její vlastník NWR má nového majitele: skupinu Ad Hoc Group (AHG), která sdružuje tři britské investiční společnosti, dosavadní věřitele firmy. OKD je v existenčních problémech, kvůli nimž se chystá zavírat některé doly a masivně propouštět. Kromě asi 12 tisíc pracovníků v OKD jsou ohroženy další tisíce míst v návazných profesích. Od pátku jsou odboráři v OKD ve stávkové pohotovosti.

Podle mluvčího AHG Romana Paříka by měly všechny zainteresované strany, včetně vlády i odborů, vytvořit plán, který zajistí udržitelnost OKD. 

„Pokud všechny zainteresované strany podpoří restrukturalizační plán a vláda bude ochotná rozšířit možnou podporu, pak je AHG za odpovídajících podmínek připravena investovat další finanční prostředky.“

Roman Pařík

mluvčí skupiny Ad Hoc Group

Odchod z NWR minulý týden ohlásila skupina CERCL, která je v ní většinovým akcionářem a v níž má polovinu podnikatel Zdeněk Bakala. NWR uvedla, že CERCL Mining Holdings převede svůj podíl na ostatní akcionáře NWR, aby usnadnila restrukturalizaci majitele černouhelných dolů OKD, který se kvůli propadu světových cen uhlí potýká s těžkými problémy.

Z představenstva NWR v této souvislosti odchází podnikatel Peter Kadas, který je Bakalovým partnerem. Odchází rovněž investiční bankéř Charles Harman, jenž po Bakalově odchodu z vedení firmy zaujal jeho místo.

Mládek si počká na potvrzení personálních změn

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) uvedl, že nejdříve bude chtít důkaz, že Zdeněk Bakala a Kadas opravdu odešli ze společnosti NWR. Potom bude sledovat, jak se to projeví na managementu OKD, zda bude potvrzen, či vyměněn.

Následně se zeptá vlády, zda platí dosavadní mandát trojice ministrů (Mládek, Babiš a Marksová) pro jednání s OKD o dopadech propouštění, nebo bude rozšířen.