Operační programy mají problémy – hned dvěma hrozí miliardové výpadky

Praha  Regionálnímu operačnímu programu (ROP) Severozápad hrozí, že přijde o další tři miliardy korun. Ministestvo pro místní rozvoj (MMR) nevylučuje, že se tomuto operačnímu programu nepodaří vyčerpat všechny přidělené peníze včas. Místo toho navrhuje, aby se 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad rozdělilo mezi ostatní regionální operační programy. V problémech s dotacemi je i Operační program Životní prostředí, tomu nemusí dojít z Bruselu na 3,7 miliardy.

Brusel před několika měsíci pozastavil ROP Severozápad vyhlašování nových výzev i schvalování projektů. Evropská komise následně udělila programu kvůli závažným dotačním pochybením plošnou pokutu, která dosáhla v přepočtu zhruba 2,6 miliardy.

Do doby, než bude tato sankce uhrazena, čerpání dotací nebude možné. „Podmínkou obnovení činnosti ROP Severozápad je uhrazení finanční opravy vyměřené Evropskou komisí. Ústecký kraj se odmítl na úhradě podílet, Karlovarský kraj se dosud k této otázce jasně nevyjádřil. Nevyřešení problematiky úhrady korekce může ve svém důsledku vést až k reálné ztrátě prostředků určených pro ROP Severozápad,“ varuje MMR.

Přitom zrovna průtahy jsou hlavním problémem, kvůli němuž se nepodaří vyčerpat všechny připravené peníze. Kromě toho zastupitelstvo Ústeckého kraje už 25. března deklarovalo, že nemá dostatek prostředků na realizaci a spolufinancování nových projektů. Přitom do konce programovacího období zbývá vyčerpat ještě 6,5 miliardy korun. Podle MMR se to ale už nestihne.

MMR

„Z tohoto důvodu MMR navrhuje realokovat alokaci roku 2013, tedy zhruba 3,1 miliardy korun, do jiných programů. Jde o maximální částku, kterou lze, podle platné evropské legislativy, převést z tohoto programu do jiných operačních programů.“


Ministerstvo uvádí, že ROP Severozápad patří k nejrizikovějším operačním programům. Kromě něj MMR navrhuje přesunout půl miliardy z Operačního programu Technická pomoc.

Problém má i životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zřejmě přijde kvůli pomalému čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí o 3,7 miliardy korun. Jde o peníze, které měly putovat městům a obcím na snížení smogu, zateplení škol nebo zlepšení recyklace. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) proto navrhuje tyto prostředky převést do Operačního programu Doprava, kde by byly využity na modernizaci a rozvoj pražského metra.

„Ano, navrhujeme převést 3,7 miliardy korun z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí do Operačního programu Doprava na výstavbu metra,“ řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Jabůrková.

Ministerstvo životního prostředí s tím ale nesouhlasí a podniká řadu změn k urychlení čerpání programu. „Návrh přesunu finančních prostředků z OPŽP do Operačního programu Doprava pochází z dokumentu, který Národní orgán pro koordinaci předkládá vládě ke schválení (…) V současné době MŽP připravuje reakci na tento materiál. Do doby schválení dokumentu jsou veškeré komentáře pouze spekulací,“ potvrdil mluvčí MŽP Matyáš Vitík. „MŽP si plně uvědomuje složitost situace, ve které se operační program nachází, a podniká řadu opatření k eliminaci rizika ztráty finančních prostředků,“ doplnil.

Ke konci letošního ledna Evropská komise vyplatila průměrně každému členovi EU 42 procent prostředků ze strukturálních fondů. V České republice to bylo 29,9 procenta - což není nejlepší výsledek. Hůře je na tom jen Rumunsko (14,7), Bulharsko (26,7) a Malta (29,8 procenta).


Video Rozhovor se Zdeňkem Miklasem
video

Rozhovor se Zdeňkem Miklasem