Pediatři chtějí lepší péči pro chronicky nemocné děti ve školách

Pediatři chtějí zlepšit péči o chronicky nemocné děti. Podle nich mívají například diabetici nebo epileptici stále častěji problém už s přijetím do mateřské školy. Překážkou jsou ale například také nejasné kompetence pedagogů při podávání léků.

Video Události: Pediatři chtějí lepší péči o chronicky nemocné děti
video

Události: Pediatři chtějí lepší péči o chronicky nemocné děti

Lékaři chtějí prosadit, aby ředitelé museli ze zákona zajistit kompetentní osobu zodpovědnou za zdravotní dohled nad chronicky nemocnými dětmi. Připravují i možnou smlouvu pro učitele a rodiče. „Pomůžeme vytvořit smlouvu mezi učiteli a rodiči, kde by byla jasně vymezená odpovědnost,“ nastínil vedoucí oddělení dětské endokrinologie a diabetologie Fakultní nemocnice v Motole Zdeněk Šumník.

Podle České pediatrické společnosti totiž přibývá rodin, které mají problém s umístěním chronicky nemocných dětí do škol a školek. „Pokud potřebují dodávat chronickou léčbu a medikaci, tak není jasné, kdo je za to zodpovědný,“ uvedl Šumník. Dohled nad zdravotním stavem dítěte je vesměs na dohodě mezi rodiči a pedagogy.

„Ze začátku jsme měli problém hlavně v tom, že školka Madlence odmítala vážit jídlo,“ sdílela svou zkušenost Michaela Knížová. Její dceři Magdaleně objevili lékaři před šesti lety cukrovku. Právě v době, kdy měla nastoupit do školky. Vyšla až druhá v pořadí.

Stejný problém byl i se školou. „V jedné škole mi bylo řečeno, že si mám nechat dceru na individuálním vzdělávání, že prostě nejsou schopni vytvořit podmínky,“ vzpomíná. Magdalena byla u šesti zápisů, vyšla až sedmá škola.

Situaci chce řešit resort zdravotnictví i školství

Také ministerstva zdravotnictví a školství se shodují na tom, že počet chronicky nemocných dětí ve školkách a školách roste a že situaci budou muset řešit. Resort zdravotnictví ale nechce přenést větší odpovědnost na učitele. „Pedagogičtí pracovníci nejsou způsobilí k tomu, aby mohli poskytovat zdravotní služby nebo výkony,“ zdůvodnila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

O detailech budou lékaři s resortem zdravotnictví dál jednat. Pomoct by to mohlo nejen diabetikům, ale i třeba dětem s těžkými alergiemi nebo epileptikům.