Podnikatelé v ubytovacích službách i sportu mohou od pondělí žádat o podporu

Od pondělního odpoledne mohou provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení žádat o podporu z programu Covid – ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveny celkem 3,3 miliardy korun. Rovněž od pondělí mohou žádat o podporu také podnikatelé ve sportu v rámci programu Záruka covid sport Českomoravské záruční a rozvojové banky. Ta poskytne zdarma záruku za provozní úvěr spolu s příspěvkem na úhradu úroků u komerční půjčky.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Radek Petrášek

Ministerstvo poskytne finance prostřednictvím Státního fondu podpory investic (SFPI). Ten zpřístupní na svém webu formulář elektronické žádosti. Hromadná ubytovací zařízení musejí podle výzvy k programu disponovat minimálně pěti samostatnými pokoji nebo apartmány a zároveň deseti lůžky, která slouží pro účely cestovního ruchu. MMR připravilo i program pro individuální ubytovací zařízení. Podrobnosti k němu zveřejní v pondělí.

Dotace z Covid – ubytování II se vztahují k období od 22. října do 22. ledna. Není do něj započten termín 3. až 17. prosince, kdy hotely, penziony a další podobné provozy mohly fungovat v běžném režimu. Momentálně mohou ubytovávat hosty jen za služebním účelem. Nestátní lázeňská zařízení musejí v žádosti o dotaci odečíst kapacitu určenou pro poskytování léčebné rehabilitační péče, která je i za současného stavu umožněna.

Hotely, motely a botely se čtyřmi až pěti hvězdami mají za období nárok na nejvyšší příspěvek 330 korun. Tříhvězdičkové provozy mohou dostat tři sta korun za pokoj, hotely garni kompenzaci 250 korun. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami, penziony a apartmánové hotely mohou žádat o dvě stě korun na pokoj. Turistické ubytovny a hostely mají nárok na dotaci sto korun na pokoj.

Součástí žádosti musí být čestné prohlášení, že podnikatel v příslušné době dodržoval protiepidemická nařízení vyhlášená vládou. Žadatel se zároveň s přijetím této dotace vzdává práva na uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody v důsledku krizových opatření.

Podporu z Covid – ubytování II je možné kombinovat s pomocí dalších dotačních titulů jako Covid – nájemné, Covid – gastro uzavřené provozovny nebo Antivirus. Nelze ji čerpat zároveň s kompenzačním bonusem pro živnostníky, dotace bude případně o příslušnou částku z této pomoci krácena.

Podnikatelé v ubytovacích službách mohou o podporu žádat do 31. března.

Video Poruza
video

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza o kompenzacích pro podnikatele

Zdroj: ČT24

Pomoc dostanou i podnikatelé ve sportu. Ti pražští na ni nedosáhnou

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje podnikatelům ve sportovní oblasti záruku v rámci programu Expanze-záruky, který je financovaný z evropských strukturálních a investičních fondů. Pomoc, na kterou je vyčleněná miliarda korun, tak nemohou využít podnikatelé z Prahy. Podrobnosti zájemci najdou na webu banky, kde je dostupný i seznam spolupracujících komerčních bank, kterých jsou zhruba dvě desítky. 

Podpora je určená malým a středním podnikatelům, kteří se zabývají osobní dopravou lanovkou nebo vlekem, sportovním a rekreačním vzděláváním a provozováním sportovních zařízení. Dále ji mohou využít i ti, kteří podnikají v oborech uzavřených z důvodů pandemie, jako je činnost sportovních klubů, fitness center, ostatní sportovní činnosti či provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení.

Míra ručení bude až 80 procent jistiny zaručovaného úvěru. Záruku banka poskytne na tři roky a do patnácti milionů korun. Příspěvek na úhradu úroků bude až do jednoho milionu korun.

Zaručený úvěr mohou podnikatelé využít na náklady na energie, nájemné, zaplacení mezd, pořízení materiálu nebo zásob, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur případně další provozní výdaje, kromě splátek jiných půjček a leasingu.