Soud potvrdil dočasné odebrání dítěte, které matka odmítla nechat po úrazu očkovat proti tetanu

Dívka, kterou poranil kůň, má být kvůli očkování proti tetanu předána do péče českobudějovické nemocnice. V odvolacím řízení tak rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích. Matka dítěte, která s očkováním nesouhlasí, svoji dceru schovává. Případem se bude zabývat Ústavní soud, k němuž rodina podá stížnost.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Soud potvrdil dočasné odebrání dítěte

Prvotní opatření Okresního soudu v Českém Krumlově, podle kterého se dívka předává do péče Nemocnice České Budějovice, potvrdil krajský soud. Policie tak stále pátrá po dívce, kterou její matka nechce vydat.

Kůň způsobil dívce tržnou ránu, kterou jí ošetřili v českobudějovické nemocnici. Doporučili očkování proti tetanu, které je v Česku povinné, ale dítě očkované nebylo.

Matka vakcínu neakceptovala, přijala pro dítě pouze antibiotika a imunoglobulin. Zdravotníci dívku propustili na reverz s tím, že není v ohrožení života. Přesto nemocnice prostřednictvím odboru sociálně-právní ochrany dítěte iniciovala vydání předběžného opatření. Matka ale dcerku nepředala a ukryla, s očkováním nesouhlasí.

Senát krajského soudu podle Ligy lidských práv předběžné opatření potvrdil a závěrem zdůraznil, že nejde o žádný drastický zásah. Podle krajského soudu opatření nenařizuje nemocnici provést očkování –⁠ nařizuje pouze předání do péče nemocnice, přičemž je na zdravotnících, jak léčbu vyhodnotí.

Podle advokátky nemocnice lhala o ohrožení nezletilé

Advokátka rodiny Zuzana Candigliota se domnívá, že se odvolací soud nevypořádal s jejími argumenty a soudkyně se nezajímaly o nejlepší zájem dítěte. „Nezabývaly se mírou rizika ani tím, proč by nezletilá měla být hospitalizována zrovna v nepřátelské nemocnici, která vědomě lhala o ohrožení nezletilé,“ uvedla Candigliota.

Rodina i právníci Ligy lidských práv považují vydání a vynucování předběžného opatření za útok na lidské svobody, který je ve zjevném rozporu se zájmem nezletilé. Proto podají ústavní stížnost.

Pochybnost není důvodem k odmítnutí očkování, rozhodl v jiném případě Ústavní soud

Očkování proti tetanu je v Česku povinné. Za očkování dětí zodpovídají podle zákona o ochraně veřejného zdraví rodiče, respektive zákonní zástupci. Zákon říká, že orgány ochrany veřejného zdraví mohou požádat určeného poskytovatele zdravotních služeb, aby očkování nebo vyšetření provedl.

Problematikou povinného očkování se v minulosti opakovaně zabýval Ústavní soud (ÚS). V mimořádných případech, například pokud na očkování negativně reagovalo jejich starší dítě, mohou rodiče očkování dítěte odmítnout z náboženských důvodů nebo s ohledem na „svobodu svědomí“ v širším, sekulárním smyslu.

Vždy je nutné posuzovat ústavní rozměr a naléhavost důvodů, sílu a trvalost přesvědčení rodičů, stejně jako společenské dopady jejich rozhodnutí. Prostá pochybnost o prospěšnosti očkování dostatečným důvodem není, odpuštění sankce musí zůstat pouze výjimkou, rozhodl ÚS v roce 2016.