Kdo usiluje o hlasy voličů v Libereckém kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Česká televize zahájila předvolební vysílání. Ve čtvrtek se v něm detailně věnuje Libereckému kraji. Kromě večerní předvolební debaty s lídry devíti kandidátek s největším volebním potenciálem ČT představí také odpovědi dalších kandidujících stran, hnutí a koalic na základní otázky fungování jejich kraje.

Rozumní

Odpovídá lídr kandidátky Pavlína Dohnalová.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Povedlo se upravit některé úseky silnic druhých a třetích tříd. Potom se povedlo nasmlouvat dopravce České dráhy a Arriva na úseku trati Semily, Turnov, Liberec a Česká Lípa. Dále se povedlo udržet lékařskou dostupnost ve Frýdlantském výběžku tím, že liberecká nemocnice skoupila stoprocentní podíl té frýdlantské. Obnovil se autopark záchranné službě a prosadilo se postavení heliportu na libereckém letišti. Podařila se určitě další spousta věcí i z jiných oborů, jako je školství, kultura a podobně. 

Co se podle vás za ty čtyři roky naopak nepovedlo?

Určitě by se něco našlo, co se nepovedlo, ale buďme optimisté a všechno určitě dobře dopadne a dovede se do zdárného konce tak, jak se plánovalo.  

Jaké jsou vaše tři priority?

Zaprvé je to soběstačnost, především ta potravinová. Určitě ještě všichni pamatují dobu, kdy se u nás vyrábělo od špendlíku přes kvalitní látky, kvalitní potraviny přes zbraně, traktor, letadlo a tank. Jarní krize určitě ukázala, že je lepší dovážet cibuli ze Lhoty pod Přeloučí než z Nového Zélandu. To už se opravdu svět zbláznil. Druhou prioritou samozřejmě je dostupnost lékařské péče a tou třetí je ochrana životního prostředí, což znamená lepší hospodaření v našich lesích, s naší půdou, a vůbec se starat o přírodu, aby po nás něco zbylo.

Video Lídr kandidátky strany Rozumní Pavlína Dohnalová
video

Lídr kandidátky strany Rozumní - Pavlína Dohnalová

Zdroj: ČT24

Strana pro otevřenou společnost

Odpovídá lídr kandidátky Jan Hraško.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Podařila se podle nás reforma školského dotačního systému, kdy byly zrovnoprávněny školy, které nejsou řízeny krajem, oproti těm školám, které jsou. Našemu kandidátovi se povedlo prosadit dotace právě na ty nedostatkové obory.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Dlouhodobě se nedaří spolupráce kraje s obcemi a rovněž se nedaří investice do silniční infrastruktury. 

Jaké jsou vaše tři priority?

Primárně je to spolupráce kraje s obcemi, dále jsou to investice do infrastruktury a v neposlední řadě je to udržitelný rozvoj měst a obcí. 

Video Lídr kandidátky - Strana pro otevřenou společnost - Jan Hraško
video

Lídr kandidátky - Strana pro otevřenou společnost - Jan Hraško

Zdroj: ČT24

Soukromníci a Svobodní

Odpovídá lídr kandidátky Otto Jarolímek.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Já příliš chválit nabudu, ale jako konzervativec musím ocenit, že v letech 2017 až 2019 vedení kraje udrželo vyrovnaný, a dokonce přebytkový rozpočet. Letos už to bude horší. Pak bych snad zmínil, jako sportovní funkcionář, že byl dostatečný objem prostředků na podporu amatérského výkonnostního sportu. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Těch věcí je hodně. Jednou z priorit vedení kraje byly opravy silnic druhé a třetí třídy. Pyšní se, kolik do toho dali peněz, ale podle mého názoru to vůbec není vidět. Druhá věc, kterou bych uvedl, je autobusová doprava. Kraj má svou vlastní společnost v tomto odvětví. Nechci to brát ideologicky, že by to tak nemělo být, ale tento fakt se neprojevuje vzhledem k cestujícím a ceny jsou poměrně velké. 

Jaké jsou vaše tři priority?

V oblasti investic to jsou právě ty silnice druhé a třetí třídy, kde se chceme soustředit především na úseky, na které se 50 let nesáhlo, nanejvýš se to tam zaplácalo lopatou. Další investiční priorita je ochrana před povodněmi v ohrožených regionech, především Frýdlantsko, a samozřejmě program na udržení vody v krajině. Co se týče těch neinvestičních věcí, tak je to hlavně školství, především zvýšení prestiže učňovských oborů.

Video Lídr kandidátky - Soukromníci + Svobodní - Otto Jarolímek
video

Lídr kandidátky - Soukromníci a Svobodní - Otto Jarolímek

Zdroj: ČT24

Změna pro lidi a krajinu a Nová budoucnost pro Liberecký kraj

Odpovídá lídr kandidátky Jan Korytář.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Já mám největší radost z toho, že se nám, jako Změně pro Liberecký kraj ve spolupráci s dalšími stranami, podařilo prosadit vznik nového fondu na podporu zadržování vody v krajině. Letos je docela dobré počasí, prší, ale jistě si všichni vzpomeneme na dva předchozí roky, kdy bylo velké sucho. Jsem rád, že i ostatní strany pochopily, že se k naší krajině musíme chovat jinak než doteď. Nedostatek vody by do budoucna totiž mohl být velkým problémem.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

My, jako Změna, jsme teď byli čtyři roky v opozici a těch věcí, které se nepovedly, vidíme na vedení kraje víc. Vybral jsem tři nejhlavnější. První je podnikatelský inkubátor, což je stavba za zhruba půl miliardy, které kraj utopil v opravě jednoho objektu v centru města. Dále za osm let, co jsou Starostové pro Liberecký kraj u moci, vzniklo v krajských zařízeních jen jedno jediné lůžko v domovech pro seniory. Vznikla tu nějaká místa v soukromých zařízeních, ale v krajských je to jen jedno, což nám přijde ostudné. Senioři by neměli čekat, až se to místo uvolní, a kraj by měl mít takovou kapacitu, aby byla místa pro všechny potřebné bez čekání. Tou třetí věcí je naše dlouhodobá kritika soukromé firmy BusLine, což je dopravce v kraji, který jezdí za velké ceny a je napojen na místní politiky. Byli jsme pro to, aby si kraj zřídil vlastního dopravce. Dnes ale vidíme, že krajský dopravce jezdí o pět korun na kilometr dráž, což ročně dělá v přepočtu nějakých 20 milionů korun navíc, takže ani toto se nepovedlo. 

Jaké jsou priority, se kterými kandidujete? 

Letos se jmenujeme Změna pro lidi a pro krajinu, takže naše první dvě priority jsou v těchto dvou oblastech. V té oblasti pro krajinu je to zlepšit celkově její stav, vrátit do ní vodní prvky zadržující vodu a zlepšit stav lesů. Když se podíváte na lesy v Libereckém kraji, je tu hodně smrkových porostů a začíná tu působit kůrovec. Lesníci s tím začínají mít problém a my potřebujeme tyto lesy změnit na pestré smíšené, aby to v tomto kraji nedopadlo jako v Jeseníkách nebo na Šumavě. V oblasti pro lidi je pro nás priorita zajistit kvalitní bydlení pro všechny, kdo ho potřebují. Kraj by měl ve spolupráci s obcemi podpořit výstavbu nových bytů a zároveň by měl kraj zvednout počet míst v krajských zařízeních pro seniory. 

Video Lídr kandidátky - Změna pro lidi a pro krajinu + NBPLK - Jan Korytář
video

Lídr kandidátky - Změna pro lidi a pro krajinu + NBPLK - Jan Korytář

Zdroj: ČT24

Komunistická strana Čech a Moravy 

Odpovídá lídr kandidátky Stanislav Mackovík.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

My jsme rádi, že došlo k navýšení peněz pro pracovníky ve zdravotnictví, v sociální sféře a ve školství, což je určitě úspěch. Jsme rádi, že probíhají některé investice do zdravotnických zařízení, ať je to Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, nebo že konečně po osmi letech mluvení došlo k prvním pracem na výstavbě nového pavilonu v Krajské nemocnici Liberec. Také jsme rádi, že došlo k některým rekonstrukcím silnic. KSČM je součástí Libereckého kraje a na tyto záležitosti tlačí tak, aby to současná vládní koalice neměla tolik jednoduché. Máme totiž pocit, že některé věci mohly být realizovány rychleji. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Určitě se nepovedlo navýšit kraji jeho finanční rezervu. Ta současná je něco kolem jednoho procenta z rozpočtu, což je asi dvacet milionů a to je podle nás málo.  Dvacet milionů během nějakého krizového stavu vyčerpáte velmi rychle, ale kraj na tento argument zatím neslyšel. Teď to budou odnášet příspěvkové organizace, kterým se bude snižovat rozpočet. Zvětšení rezervy kraje bereme jako jednu ze zásadních nutností do budoucna. 

S jakými prioritami kandidujete? 

Prioritou pro nás je zdravotnictví, doprava a naše silnice. Chceme v každém okrese zubního lékaře, to znamená pohotovost, která bude dostupná, a ne že občané tří okresů budou dojíždět do Liberce. Dále to určitě bude dostavba pavilonu v Krajské nemocnici Liberec. Co se týče silnic, musí existovat nějaký jednotný plán a nemůže se stavět namátkou, co je zrovna potřeba. Musí tu být nějaký plán na tři až čtyři roky dopředu, co přesně chceme stavět a v jakém horizontu. 

Video Lídr kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy - Stanislav Mackovík
video

Lídr kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy - Stanislav Mackovík

Zdroj: ČT24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Odpovídá lídr kandidátky Jindřich Nestler.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Za poslední čtyři roky se v Libereckém kraji podle mě povedla hlavně ekologie a zelená výstavba budov. Liberecký kraj je především zaměřen na Jizerské hory a na ty bychom chtěli cílit nejvíce. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?  

V našem kraji se nepovedlo hlavně zajištění bezpečnosti v různých cikánských lokalitách a nově vznikajících ghettech. Například v Rumburku byla DSSS jediná strana, která se místních občanů zastala. 

Jaké jsou vaše volební priority? 

Jak už jsem zmínil, v první řadě je to ekologie. V druhé řadě je to bezpečnost ve městech, například v Duchcově v Ústeckém kraji se našim zastupitelům povedlo udělat z dříve nebezpečného místa město čisté a bezpečné. 

Video Lídr kandidátky Dělnické strany sociální spravedlnosti - Jindřich Nestler
video

Lídr kandidátky Dělnické strany sociální spravedlnosti - Jindřich Nestler

Zdroj: ČT24

Trikolóra hnutí občanů 

Odpovídá lídr kandidátky Tomáš Rakouš.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Určitě můžeme říci, že co se týče čerpání evropských dotací, daňových příjmů a státních dotací, tak v této oblasti je to určitě pozitivní. I objem proinvestované částky na opravy majetků kraje a infrastruktury byl dostatečně velký. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Bohužel je to strategie rozvoje průmyslu v kraji. Ta je zaměřena jen výhradně na automobilový průmysl. Dále v infrastruktuře a v dopravě si myslím, že se nepodařilo v plné míře opravit vše, co by bylo potřeba. Místní komunikace jsou v tristním stavu, stejně tak železnice. Dále se nepovedla výběrová řízení na dopravce, jako je třeba Arriva nebo BusLine, což je kapitola sama o sobě. 

Jaké jsou vaše volební priority?

Hnutí Trikolóra má v Libereckém kraji celkem devět hlavních priorit a já zmíním alespoň těch základních pět. Je to samozřejmě již zmíněná doprava a její infrastruktura, dále je to hospodářská politika včetně investic, zprůhlednění rozpočtu a sestavení jeho vyrovnané podoby. Dále je to řešení výběrových řízení a hlavně školství, kde se budeme snažit reagovat na poptávku a absenci učňovských míst pro podnikatele tak, aby to mohlo fungovat. A v neposlední řadě je to životní prostředí, kde chceme zachovat dostatek pitné vody pro naše obyvatelstvo a udržitelný život pro naše další generace. 

Video Lídr kandidátky Trikoláry hnutí občanů - Tomáš Rakouš
video

Lídr kandidátky Trikoláry hnutí občanů - Tomáš Rakouš

Zdroj: ČT24