Nový zákon ochromí stavební řízení, zní od opozice i z vnitra. Dostálová na nezávislých úřadech trvá

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) trvá na tom, že zásadní reforma stavebních úřadů, které by měly nově fungovat zcela nezávisle na obecních úřadech, je potřeba. Odmítá výhrady, že by hrozil personální podstav nebo větší riziko korupce. Podle místopředsedy opoziční ODS a starosty středočeské Líbeznice Martina Kupky ale právě větší zkorumpovanost po odtržení od radnic hrozí. Kupka s ministryní Dostálovou debatovali o stavebním zákonu v Událostech, komentářích.

Video Události, komentáře
video

Události, komentáře: Politické spory o podobu stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon, ke kterému však znějí čím dál hlasitější výhrady. Nepřicházejí jen „zvenku“ – od opozičních politiků nebo z obcí – ale i z vládní koalice. Ministerstvo kultury se obává, že zákon zásadním způsobem naruší památkovou ochranu, protože stanoviska památkářů by již nemusela být závazná, ministerstvo vnitra zase návrh zákona analyzovalo a zjednodušeně řečeno varovalo, že by legislativa mohla po svém zavedení ochromit povolování staveb.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová sice v pondělí požádala vládu, aby projednání zákona odložila o dva měsíce na březen, a s žádostí uspěla, přesto trvá na tom, že základní principy nového stavebního zákona jsou správné a potřebné.

„Bude eliminace kulatých razítek, proti kterým je možnost odvolání, přezkumu a tak dále, což strašně natahuje lhůty. Stavebník dnes musí vyřídit 40 až 50, u Pražského okruhu až 200 povolení. Dokážete si to představit násobené lhůtou,“ upozornila.

Kupka: Než rozhýbete nový úřad, spotřebujete spoustu energie i peněz 

Zrychlit a zjednodušit celý proces má mimo jiné reforma stavebních úřadů. Místo toho, aby fungovaly na radnicích v rámci přeneseného výkonu státní správy, vznikne nejvyšší stavební úřad, jemu podřízené krajské stavební úřady a jednotlivá územní pracoviště, která však již nebudou napojena na radnice.

Svaz měst a obcí opakovaně varoval, že ministerstvo brzy zjistí, že na nových úřadech nemá dost úředníků. „Zákon může narazit na detaily praktického provedení: Jakým způsobem převést úředníky? Něco je nastíněno, ale úředníků bude potřeba výrazně víc a my z území víme, že úředníci nejsou,“ řekla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Ministryně Dostálová je však přesvědčena, že z personálního hlediska bude po vzniku nové soustavy stavebních úřadů naopak lépe než dnes. Úředníci z různých míst budou podle ní schopni se zastupovat.

„Pokud budu povolovat v nové, jednotné soustavě složitější stavby, tak do toho mohou nahlížet úředníci z celé České republiky, ne jenom ti, co jsou omezeni v rámci jednoho stavebního úřadu. To je princip toho, aby se udělala jednotná hierarchie. Všichni zůstanou sedět, kde jsou, jenom budou placeni státem, nikoli obcí. A všichni budou vidět do všeho,“ plánuje Dostálová.

Líbeznický starosta a opoziční poslanec Martin Kupka s argumenty ministryně nesouhlasí. Nedostatek kvalifikovaných úředníků je podle něj příliš velký. „Pokud vymyslíte nový úřad, tento závažný problém nevyřešíte, ten jenom nutně prohloubíte, než se nastaví všechny směrnice, než se nastaví organizační řád. Ten úřad jako nový spotřebuje spoustu vlastní energie a spoustu peněz na to, aby se vůbec rozhýbal. Řešit problém vytvořením nového úřadu pokládám za slepou uličku, kterou bychom se vydat neměli,“ míní.

Opozice tak do značné míry souzní s výhradami, které sepsalo ministerstvo vnitra – tedy že rozjezd nového úřadu bude těžkopádný a také drahý. I to však Klára Dostálová odmítla. Upozornila, že ani přenesený výkon státní správy není zadarmo, jen náklady na režii a nájem vyčíslila na 360 milionů korun ročně. Ke stvoření nových úřadů přitom chce využít zázemí, které již existuje.

„Není potřeba nový úřad, protože MMR má celý stavební odbor a celou sekci v Letenské ulici. Využily by se stávající budovy. V žádném případě nepočítáme s tím, že bychom něco stavěli na zelené louce,“ ujistila.

Zaznělo ale také varování před údajně vyšším rizikem korupce úředníků v nové soustavě stavebních úřadů. Podle Kupky je to přirozené, protože úředníci na nových úřadech budou více odtrženi od lidí. „Vytvoříte novou úřední strukturu, která bude žít vlastním životem. K lidem to bude daleko dál, než je dnes v regionech – i ke starostům. Když je dnes někdo nespokojený s tím, jak funguje stavební úřad, jde za tajemníkem, jde za starostou a je na tajemníkovi, aby s tím něco udělal,“ podotkl.

Klára Dostálová ujistila, že se výhradami bude ještě důkladně zabývat. Zdůraznila však, že to, co jí vláda schválila, je jen čas na dodatečné úpravy a nejde o stažení návrhu.

„Budeme jednat se všemi připomínkovými místy. (…) Pokud zákon dozná významných změn, jsem připravena zopakovat třeba i meziresortní připomínkové řízení. Není to o stažení zákona, ale kompromisně se bavit o tom, co partneři chtějí, jak to v zákoně upravit,“ slíbila.

Kupka doporučil stavět na připravované digitalizaci stavebního řízení. „Pak se musíme vydat cestou rozumnější, než kterou nabízí aktuální návrh, aby se to opravdu podařilo zjednodušit a nezkomplikovat,“ dodal.