Počet předčasných porodů loni klesl. Ubylo také vícečetných těhotenství

V České republice loni klesal počet předčasných porodů a císařských řezů. Celkem bylo asi 112 tisíc porodů a narodilo se kolem 114 tisíc dětí, což je podobné jako v předchozích letech. V Česku je devadesát porodnic, status centra specializovaného na předčasně narozené má dvanáct z nich.

Video Studio ČT24
video

Dál se zlepšuje péče o předčasně narozené děti

„Nejrizikovější novorozenci jsou u nás úspěšně centralizováni v porodnicích vyššího typu. To znamená, že se dostávají včas na pracoviště, které je pro tyto komplikované případy personálně i technicky vybaveno a lékaři zde mají nejvíce zkušeností,“ uvedl v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (ÚPMD) ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Méně vícečetných těhotenství i císařských řezů

Podle vedoucího Perinatálního centra ÚPMD Petra Velebila má Česko v rámci Evropy jednu z nejnižších perinatálních úmrtností, tedy úmrtí dětí v děloze či v prvním týdnu života. V minulém roce to byly čtyři děti na tisíc porodů.

Video Události
video

UDÁLOSTI: V posledním trimestru nebo těsně po porodu loni zemřely 4 děti z tisíce

Podle Velebila je to právě díky organizaci péče a koncentraci rizikových porodů do perinatálních center. Podle odborníků klesá také počet dětí narozených s nízkou porodní váhou.

„Počet předčasných porodů souvisí také s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je riziko předčasného porodu vysoké,“ dodal Velebil. V minulém roce činilo těhotenství s dvojčaty nebo vícerčaty 1,3 procenta. V roce 2010 to bylo téměř o tisíc případů více.

Zatímco u jednočetných těhotenství se rodí ve 23 procentech císařským řezem, u vícečetných těhotenství je to téměř 80 procent. Celkový podíl porodů císařským řezem byl loni asi 24 procent, od roku 2014 však nestoupá a v posledních třech letech naopak mírně klesá.

Podle předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimíra Dvořáka je Česko v jejich počtu pod mediánem Evropy a je jich například méně než v Německu.

Mimo statistiky stojí děti narozené mimo porodnice

Statistiky postihují jen porody v porodnicích, data o domácích porodech podle odborníků neexistují. Mimo porodnice se podle posledních dostupných statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky narodilo 238 dětí, všechny přežily. Statistika ale nerozlišuje plánované domácí porody a například porody v sanitce, která nestihne dojet do porodnice.

„Porod mimo porodnické zařízení je extrémně vysoké riziko pro děti,“ řekl vedoucí lékař perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Antonín Pařízek.

Názory na domácí porody nebo porodní domy se různí, proti jsou hlavně lékaři. Podle Pařízka může převoz trvat i 45 minut, což může být pro dítě fatální. Podle porodních asistentek existují studie, které dokládají, že porody vedené asistentkami mají jednodušší průběh, méně často se nastřihává hráz a nemusejí se tak často podávat léky tišící bolest. Jsou podle nich také levnější. Kompromisem mají být podle lékařů centra porodní asistence v areálu nemocnic.