ERÚ udělil rekordní pokutu čtyři miliony firmě Stabil Energy, používala prý agresivní obchodní praktiky

Energetický regulační úřad (ERÚ) udělil společnosti Stabil Energy rekordní pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky. Firma podle něj požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů pak měla firma nepravdivě informovat operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele, ačkoliv to nebyla pravda. Jde o dosud nejvyšší pokutu uloženou za protispotřebitelské chování jednomu konkrétnímu dodavateli. Rozhodnutí je pravomocné. Firma se ale brání, že regulační úřad založil rozhodnutí na zcela nedostatečných důkazech a celou věc dezinterpretoval.

„V jediném správním řízení bylo této společnosti prokázáno 1179 přestupků, ať už proti zákonu o ochraně spotřebitele nebo energetickému zákonu. Pochybení se přitom dopouští opakovaně. Okolnostem a četnosti pochybení odpovídá i výše čtyři miliony korun,“ uvedl radní ERÚ Jan Pokorný. Stejná firma figuruje i na druhém místě v žebříčku nejvyšších pokut – už dříve totiž dostala pokutu dva miliony korun. 

Rozhodnutí ERÚ popisující jednotlivá pochybení má přes 70 stran. Firma podle úřadu mimo jiné používala agresivní obchodní praktiky, když požadovala úhrady za služby, i když neměla uzavřené platné smlouvy. V desítkách dalších případů měla Stabil Energy nepravdivě informovat operátora trhu, že má písemný souhlas k převodu spotřebitele, respektive že smlouvy byly uzavírány v prostorech obvyklých k podnikání, ačkoliv to nebyla pravda.

Před účelovými dotazy prý zákazníky neuchránila ani opatrnost

Počtem největší skupinu porušení zákona, a to u více než 1100 odběrných míst, pak podle ERÚ tvoří zrychlený převod spotřebitelů poté, kdy konkurenční dodavatel ztratil možnost dodávat energie. „Stabil Energy ale v danou chvíli neměla fyzicky k dispozici uzavřené smlouvy, jak tvrdila. Spotřebitele navíc vůbec neinformovala o tom, že žádost o převod podala,“ sdělil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Součástí správního rozhodnutí jsou také přepisy telefonických hovorů, na základě kterých měly být uzavírány smlouvy s odběrateli. Mluvčí ERÚ uvedl, že dokreslují okolnosti, za kterých se telefonický prodej uskutečňoval. Před účelově pokládanými dotazy podle něj mnohé spotřebitele nezachránila ani opatrnost.

„Energetický regulační úřad rozhodnutí založil na zcela nedostatečných důkazech a celou věc dezinterpretoval. Proti uvedenému postupu úřadu, který náš pozitivní přístup obrací proti naší společnosti, se budeme bránit všemi právními prostředky.“

vyjádření Stabil Energy

Podle firmy rozhodnutí úřadu stojí na nesprávném skutkovém a právním základě. „Důrazně se ohrazujeme proti užití nepravdivých a zavádějících informací. Naše společnost se v žádném případě nedopustila 1179 přestupků, jak je v rozhodnutí uvedeno,“ sdělil jednatel Stabil Energy Tomáš Zabloudil.  Firma se proti postupu úřadu bude právně bránit.Firma tvrdí, že naopak vždy postupovala tak, aby práva spotřebitelů ochránila. „Naší snahou bylo, aby zákazníci měli přístup k dodávkám energií za totožných podmínek, jako tomu bylo doposud. Bez našeho aktivního zásahu by totiž hrozilo, že by spotřebitelé ze dne na den přišli o svého dodavatele energií a následně by jim byly de facto vnuceny dodávky energií za horších podmínek. Tomuto jsme chtěli zabránit a postupovali jsme tak, aby zákazníci neutrpěli žádnou újmu a energie jim byly dodávány tak, jako doposud,“ uvedl Zabloudil. Jedním z právních kroků podle něj bude podání správní žaloby.

Stabil Energy má sídlo na pražských Vinohradech a provozovnu v Jihlavě. Z údajů ze Sbírky Listin vyplývá, že v roce 2017 dosáhla firma čistého zisku 15,1 milionu korun, meziroční nárůst činil 82,3 procenta. Podle údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodávala firma na konci letošního ledna 2564 zákazníkům elektřinu a 3403 zákazníkům plyn.„Samozřejmě jsme se nezaměřili na jedinou společnost. Jen od loňského léta prošly rukama úřadu desetitisíce smluv, další kontroly i sankční řízení probíhají neustále. Pokud dodavateli prokážeme porušení zákona o ochraně spotřebitele, můžeme uložit až pětimilionovou pokutu,“ dodal radní ERÚ Pokorný.