Asistenti ve školách stále chybí. Ministerstvo chce podmínky jejich přidělování zpřesnit

Učitelům při vzdělávání handicapovaných žáků pomáhá na běžných školách dvakrát víc asistentů než před třemi lety. Zatímco podle ředitelů je jich stále nedostatek, ministerstvo školství chce zpřesnit podmínky jejich přidělování dětem.  Připravovaná novela vyhlášky o inkluzi půjde do připomínkového řízení.

Video Události
video

Události ČT: Asistenti ve školách

Na ZŠ Poláčkova v Praze 4 byl ještě před pár lety asistent pedagoga výjimkou, v současnosti už jich tam působí deset. Mezi ně patří i Lucie Trajboldová, která pomáhá učitelce první třídy. „Máme děti od poruch učení přes cizince až po poruchu autistického spektra,“ řekla České televizi.

Učitelka Pavla Slubečková, v jejíž třídě Lucie Trajboldová pracuje, přítomnost asistentky kvituje. „Máme tady třeba holčičku, která přišla z jiného prostředí a vůbec neuměla český jazyk. Když jí nestihnu něco vysvětlit já, tak to dovysvětlí paní asistentka, takže určitě je to veliká pomoc,“ uvedla.

Počty asistentů začaly růst po zavedení inkluze, přesto je jich podle ředitelů stále nedostatek

Počty asistentů ve školách začaly prudce růst po startu společného vzdělávání v září 2016. Podle ředitelky ZŠ Poláčkova Martiny Lipárové by jich škola klidně uvítala ještě víc. „Už jsou asistenti sdílení, to znamená, že není asistent na jednoho žáka, ale má třeba ve třídě na starost dalších pět,“ vysvětlila. 

 Většině dětí totiž poradny přidělí jen část úvazku asistenta. Tomu pak odpovídá i jejich plat, který se pohybuje většinou kolem 14 tisíc hrubého. Nízké finanční ohodnocení je jedním z důvodů, proč mají školy problém sehnat nové asistenty. 

Asistenti učitelů jsou přesto jednoznačně nejdražší položkou společného vzdělávání, už v jeho prvním roce stáli více než polovinu všech vynaložených prostředků. Z více než dvou miliard na ně šla miliarda tři sta padesát milionů.

„V současné době poradenská zařízení nemají žádné metodické materiály, které by jim říkaly, v jakém případě toho asistenta doporučit a v jakém ne,“ upozornila místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Lenka Felcmanová. 

Ministerstvo proto plánuje zpřesnit systém tak, aby asistenty dostali jen žáci, kteří je potřebují. „Novela vyhlášky o společném vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných chce primárně upravit systém podpory asistentů pedagoga,“ uvedla pro Českou televizi mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministerstvo zároveň plánuje snížit i nadměrnou administrativu, která společné vzdělávání provází.