Jen dvaceti maturantům přidalo ministerstvo v didaktickém testu body. Přes dva tisíce stížností zamítlo

Pouze 21 studentů uspělo s žádostí o přezkum výsledků didaktických testů státních maturit. Těm se bodový výsledek skutečně změní. Na misterstvo školství přitom přišlo celkem 2408 stížností. Ministerstvo také vyhovělo třem desítkám studentů, kterým zkoušku narušil nějaký incident, třeba hluk ze stavby. Ti mohou maturitu opakovat v náhradním termínu. Opravné a náhradní termíny didaktických testů se konaly tento týden.

Student uvedl, že se při zápisu přepsal
Zdroj: ČTK Autor: Marta Myšková

Nejúspěšnější letos byli maturanti, kteří si stěžovali na bodové hodnocení didaktického testu z angličtiny. Uspělo 10 z nich a test se jim přehodnotí. Z matematiky ministerstvo školství vyhoví sedmi žádostem, z češtiny čtyřem.

Ministerstvo kromě stížností na bodové hodnocení vyhovělo také 31 organizačním incidentům. „To znamená, že žáci na základě narušení průběhu zkoušky dostali možnost konat didaktický test v náhradním termínu,“ uvádí mluvčí ministerstva Jarmila Balážová. Důvody organizačních incidentů jsou podle ní různé – hluk ze stavby nebo třeba houkající siréna záchranného systému.

Podla Bohumila Kartouse ze společnosti Eduin by počet úspěšných stížností mohl být vyšší, pokud by ministerstvo a společnost Cermat, která připravuje státní maturity, rozhodovaly transparentně.

„Někdo může říct, že nízký počet úspěšných stížností znamená, že byly bezpředmětné. S tím nesouhlasím. Stížnosti totiž předává ministerstvo školství Cermatu, který na jejich vyhodnocení má údajně nějakou komisi. Existuje řada posudků a důkazů, že stížnosti komise zamítla, i když byly odůvodněné a byl objektivní důvod považovat danou úlohu za problematickou,“ řekl Kartous s tím, že na posuzování stížností by měla vzniknout nezávislá komise.

Společnou část státní maturitní zkoušky letos na podzim skládá přes 19 tisíc studentů, opravný termín je to pro téměř 15 tisíc z nich. Náhradní a opravné termíny u didaktických testů se konaly od 3. do 5. září.

Video Studio 6
video

Kartous: Stížnosti by měla hodnotit nezávislá komise, ne Cermat

Loni si stěžovali studenti více, byli ale méně úspěšní

Loni přišlo ministerstvu o něco více stížností než letos, celkem 2480. „Kladně byl výsledný počet bodů přehodnocen u 18 didaktických testů, tedy u 0,73 % podaných žádostí. A to ještě neznamenalo, že ve všech případech po přehodnocení žák získal maturitní vysvědčení, mohl mu být pouze upraven výsledek didaktického testu, přesto na minimální požadovaný počet bodů nedosáhl,“ řekla ČT na konci května Balážová.

Maturanti si stěžují i na výsledky podzimních opravných termínů. Během loňského podzimu poslalo žádost 905 studentů. Uspělo ale jen pět z nich.

U testové části státních maturit musí studenti žádost o přezkoumání poslat na ministerstvo školství. Mají na to 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Na odvolání u ústní a písemné slohové časti je lhůta stejná, ale maturanti se musí obrátit na krajské úřady, v hlavním městě pak na pražský magistrát. Letos dostaly 1420 žádostí. Maturanti si stěžovali hlavně na slohy, nejvíc pak na ty z češtiny.