Obrana špatně vyúčtovala tři miliardy, zlobil se NKÚ. Chyby ale ministerstvo napravilo již během kontroly

Účetní chyby v hodnotě tří miliard korun nalezli pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu na ministerstvu obrany. To však na výtky reagovalo a ještě v průběhu kontroly nedostatky napravilo. Kontroloři ministerstvo pochválili za to, že napravilo i většinu problémů, na které poukazovali v minulosti.

NKÚ prověřoval na ministerstvu obrany účetní závěrku a vedení účetnictví za minulý rok, kdy se ve vedení resortu vystřídali Martin Stropnický (ANO) a Karla Šlechtová (nestr. za ANO). Zprvu se kontrolorům leccos nezamlouvalo. „Jednalo se o účetní případy, které nebyly zaúčtovány vůbec, nebo nebyly zaúčtovány správně,“ uvedl v kontrolním závěru člen NKÚ Jan Vedral.

Nesrovnalosti vyčíslili kontroloři na tři miliardy korun, ministerstvo ovšem na výtky rychle zareagovalo. Podle NKÚ nedostatky „odstranilo ještě během kontroly a před uzavřením účetních knih“. Zůstaly už jen chyby, které nepovažovali kontroloři za významné. Týkaly se například dlouhodobého nehmotného majetku, výnosů z prodeje letounů nebo časového rozlišení nákladů.

Kontrolory zajímalo také to, jak resort obrany napravil nedostatky zjištěné při předchozích kontrolách. Byli však spokojeni. „Ministerstvo ke všem přijalo nápravná opatření a většinu nesprávností se mu podařilo odstranit,“ uvedl kontrolní úřad.