Migranti se Česku i loni vyhýbali, nejvíc nelegálních cizinců bylo z Ukrajiny

V Česku loni bylo nelegálně 4738 cizinců, což je o 523 méně než v předchozím roce. Naprostá většina z nich byli lidé, kteří do země legálně vstoupili, ale překročili u nás povolenou dobu pobytu. Nejčastěji šlo o Ukrajince, dále Rusy a Vietnamce. Migrantů, kteří přes Česko jen procházeli, policie zadržela 172 – nejčastěji šlo o občany Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Uvedla to cizinecká policie.

Třetí skupinu nelegálních migrantů tvoří cizinci odhalení při překročení vnějších schengenských hranic, což jsou v případě Česka mezinárodní letiště. Těch bylo v uplynulém roce dohromady 250, o 28 více než v roce 2016. V této kategorii převažují Albánci.

Česko podle cizinecké policie není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migranty. V roce 2016 cizinecká policie zadržela 511 lidí, kteří přes ČR mířili do jiné země. O rok dříve v době vrcholící migrační krize dokonce 2294.

„Státní příslušnosti se z dob migrační krize nezměnily a jde zejména o občany Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Nejvíce těchto osob cestovalo z Rakouska přes Česko do Německa,“ uvádí zpráva cizinecké policie.

Většina přišla legálně, ale překročila povolenou dobu pobytu

Česko se podle cizinecké policie v uplynulém roce vrátilo do stavu před migrační krizí. „Znamená to, že dominantní skupinou cizinců v nelegálním postavení jsou ti, kteří na naše území obvykle legálně vstoupili, avšak překročili povolenou dobu pobytu, čímž se jejich pobyt stal nelegálním. Takových osob bylo v minulém roce zjištěno 4316. Oproti roku 2016 jde o pokles o 212 cizinců,“ uvedla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Nejčastěji porušili pravidla pobytu občané Ukrajiny (34 procent), Ruska a Vietnamu (shodně 7 procent). Nejvíce nelegálních cizinců odhalili policisté v Praze (40 procent), dále na mezinárodních letištích (20 procent), v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

Počet cizinců pracujících načerno se zdvojnásobil

Loni cizinecká policie zaznamenala výrazný nárůst nelegálního zaměstnávání, což se projevilo ve vyšším počtu správního vyhoštění. Loni cizinecká policie vyhostila 5119 lidí, z toho 3111 právě kvůli nelegální práci. Oproti roku 2016 šlo o stoprocentní nárůst.

Nejčastěji se to týkalo Ukrajinců, s odstupem občanů Moldávie. Policisté čekají, že vzhledem k zavedení bezvízového styku pro občany Ukrajiny v červnu 2017 bude tento trend pokračovat i letos.

Kontrola cizinecké policie a úřadu práce zaměřená na nelegální pobyt a zaměstnávání cizinců
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Cizinecká policie loni řešila také 44 lidí, kteří napomáhali k nelegální migraci, přičemž v 37 případech šlo o Čechy. Sedmnáctkrát šlo o účelový sňatek, v 11 případech o účelově přiznané otcovství a v osmi případech to bylo převaděčství přes státní hranice. Ve zbylých případech pak lidé pomáhali cizincům při pořizování falešných potvrzení potřebných k řízení o pobytu.

Legálně je v Česku přes půl milionu cizinců

Podle statistiky ministerstva vnitra počet cizinců v Česku loni poprvé překročil půlmilionovou hranici. Na konci minulého roku v republice legálně žilo přes 524 tisíc lidí ze zahraničí. Víc než dvě pětiny z nich tvořili Ukrajinci a Slováci. Uprchlíků podle mezinárodních konvencí bylo v Česku 14.

Největší skupinu cizinců v Česku představují Ukrajinci. Na konci loňska jich mělo povolení k pobytu bezmála 118 tisíc. Lidí z Vietnamu žilo v Česku přes 59 700, Rusů přes 36 tisíc a Američanů téměř 8500. Ze zemí severní Afriky je v Česku kolem 3400 lidí a ze Sýrie 1300.

Imigrantů v Česku každoročně přibývá. Za loňský rok se jejich počet zvedl o téměř 28 tisíc, za posledních deset let pak přibylo 132 tisíc cizinců. Podle odborníků je migrace do Česka převážně ekonomická, lidé přicházejí hlavně za prací a příznivými životními podmínkami.