Pražský hrad na pět dní ukáže vzácné dokumenty z počátků českého státu

Velmi vzácné dokumenty a archeologické památky z dávných dob vzniku českého státu zpřístupní Pražský hrad. V úterý ji zahájil prezident Miloš Zeman s kardinálem Dominikem Dukou. Výstava bude zájemcům přístupná od středy na pouhých pět dní.

Video Události ČT: Pražský hrad na pět dní ukáže vzácné dokumenty z počátků českého státu
video

Pražský hrad na pět dní ukáže vzácné dokumenty z počátků českého státu

Zdroj: ČT24

V Císařské konírně Pražského hradu budou pod názvem „V základech státnosti“ pět dní odhaleny vzácnosti spojované se vznikem českého státu. Svou unikátností je výstava srovnatelná s vystavením korunovačních klenotů.

„Návštěvníci budou mít unikátní možnost vidět nejvýznamnější listiny a některé archeologické památky, na kterých leží základy samotné české státnosti. Výstava bude velmi krátká, protože originály tak vzácných památek nic jiného neumožňují,“ vysvětlil ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák. K vidění budou třeba dvě listiny Zlaté buly sicilské nebo vzácné evangeliáře včetně korunovačního evangeliáře Karla IV. 

Pro zájemce bude výstava přístupná zdarma. Návštěvníkům budou vzácné artefakty naservírovány na třech okruzích. V tom prvním lidé uvidí výběr rukopisných památek z majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, které jsou uschovány v Archivu Pražského hradu, a tedy i korunovační evangeliář Karla IV., který vznikl v západní Evropě po roce 870. 

Postava knížete z úvodní miniatury Svatovítské apokalypsy, 1059 - 1085, A 60/3, fol. 1v, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta

Zdroj: Pražský hrad

Hrad také v rámci výstavy ukáže dar prvního českého krále Vratislava II. hradnímu chrámu – Svatovítský evangelistář z konce 11. století nebo Svatovítskou apokalypsu, která vznikla ve stejném období.

Přemysl Oráč a Kosmova kronika

Nejen děti školou povinné si na výstavě připomenou legendu o Přemyslu Oráči v Kosmově kronice. Výstava totiž ukáže Dražický kodex, ve kterém je legenda uvedena.

V dalším okruhu výstava nabídne listiny z Národního archivu, které se vztahují k potvrzení práv, svobod a privilegií pro české krále. „Listiny jsou z fondu Archivu České koruny, který sám je národní kulturní památkou nevyčíslitelné historické hodnoty,“ poznamenal Novák. 

Každý stát má své hranice. Ty českého státu potvrdil římský král Fridrich II. Štaufský společně s dědičností královského titulu Přemysla Otakara I. a tento historický krok zaznamenala známá Zlatá bula sicilská z roku 1212. Dvě ze tří jejich listin nabídne výstava na svém druhém okruhu. 

 Ve třetí části výstavy budou moci lidé po pět dní obdivovat archeologické sbírky, mezi nimi i vzácné předměty nalezené přímo na Pražském hradě. „Budou tam i vybrané archeologické památky odkazující na Velkou Moravu, jejímž symbolickým pokračovatelem se stal raně středověký český stát,“ dodal Novák. 

Románská čelenka z Českých Budějovic, 2. pol. 12. stol, inv. č. H2-60770, Národní muzeum

Zdroj: Pražský hrad

Poklady ze slovanského pohřebiště budou vystaveny poprvé

Slovanské pohřebiště v Lumbeho zahradě z konce 9. až počátku 11. století poskytlo například velké množství šperků, které podle historiků dosvědčují, že na pohřebišti byli pochováváni příslušníci tehdejší elity. I tyto šperky budou na výstavě k vidění. „Exponáty představují reprezentativní výběr toho nejlepšího, co bylo nalezeno,“ dodal Novák s tím, že většina z nich bude vystavena vůbec poprvé.  

Po pětidenní výstavě Hrad odhalí i korunovační klenoty a oslavy stoletého výročí vzniku republiky budou pokračovat třemi velkými výstavami s názvem Labyrintem dějin českých zemí, Doteky státnosti, která by měla být  od března do konce října největší výstavou. Třetí v sérii bude výstava nazvaná Stráž na Hradě pražském.