Advokátka, kterou nájemníci obvinili z tvrdé šikany, nechodila k soudu. Až se případ promlčel

Advokátka, která se vyhýbá soudu. Tedy tomu, ve kterém figuruje jako obžalovaná, kvůli útlaku nájemníků ve vile na Kavčích horách. Jednou pro nemoc, nervové zhroucení, jindy zase dovolenou. Odklady fungovaly tak dlouho, až je spor s advokátkou Lenkou Hnilicovou a jejím mužem promlčen. Hnilicová byla přitom už dříve pravomocně odsouzená za vydírání svojí politické konkurentky.

Video Reportéři ČT
video

Spor o bydlení ve Vile na Kavčích horách

Zdroj: ČT

S bydlením bez elektřiny, vytápění, i vody se potýkala Dana Lukešová se svojí rodinou ve vile na pražských Kavčích horách. Advokáti Lenka a Karel Hnilicovi je podle obžaloby roky utiskovali ve svém domě, v němž Lukešovi byli v nájmu.

Lukešovi by se rádi domohli spravedlnosti. Maraton zhruba pětadvaceti líčení však nikam nevede.

Jeden soud rozhodne, že se Hnilicovi dopustili vůči svým podnájemníkům Lukešovým útisku, nadřízený soud ale vydá opačný verdikt. Naposledy před půldruhým rokem Městský soud v Praze Hnilicovy osvobodil. Ale Nejvyšší soud rozsudek vrátil opět k městskému soudu.

Letos v říjnu soudce Městského soudu v Praze Jaroslav Pytloun nechal po 20 měsících kauzu promlčet. Za celou tu dobu se totiž obžalovaní advokáti ani jednou k projednání nedostavili. Jednou je důvodem nervové zhroucení obžalované, podruhé zase jiná zdravotní indispozice, nebo i dovolená.

„Je to čistě odpovědnost konkrétního senátu nebo dokonce konkrétního předsedy senátu, protože problém nastal v tom, že se odvolací řízení reálně nekonalo, nikdy se účastníci nesešli v jednací síni. A v důsledku toho marně uplynul čas, který zákon předpokládá pro promlčení,“ uvedl pro Českou televizi předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

„Vina dopadá opravdu na to období, kdy to bylo u našeho soudu. Určitě o tom budeme mluvit na nějaké gremiální poradě, ale obávám se, že nemám právní možnost, jak případně zvažovat kárnou odpovědnost,“ dodal Vávra.

„Především předseda Městského soudu v Praze se tím naším řízením zabýval opakovaně a opakovaně k tomu tvrdil, že tam žádné průtahy ani žádné pochybení jeho městského soudu není,“ tvrdí naopak Jan Lukeš.

Už bydlí jinde, přesto spor nevzdávají 

Jeden z nejdelších soudních procesů naší justice, trvající už přes čtvrt století, tím ale nekončí. Dana a Jan Lukešovi už podruhé dávají podnět k nejvyššímu státnímu zástupci, aby Nejvyšší soud projednání obžaloby advokátů Hnilicových vrátil k Městskému soudu v Praze.

„Je to podruhé. Nejvyššímu státnímu zástupci by to mělo nejvíc vadit, protože on uspěl s tím prvním dovoláním. Člověk má dělat, co je v jeho silách, bojovat proti zlu,“ řekl Lukeš. 

„Oni se netajili s tím, že nás z toho bytu dokážou vyštvat.“

Dana Lukešová

dlouholetá nájemnice

Celý spor nájemníků versus majitelů vily na pražských Kavčích horách začal hluboko v devadesátých letech, kdy manželé Hnilicovi získali dům v dnešní hodnotě 32 milionů korun od firmy, která jej získala od restituentů. Pak postupně začali nájemníky vystěhovávat. Nejdéle zůstali Lukešovi, kteří podle zákona platili státem kontrolované postupně zvyšované nájemné.

„Celá anabáze s bytem začala, když bylo mému synovi 13 let. Byl dítě školou povinné, učil se při petrolejkách a při svíčkách,“ řekla Reportérům ČT letos sedmdesátiletá Dana Lukešová.

„Oni se s tím netajili, že nás z toho bytu dokážou vyštvat. A mně to připadalo absurdní. A navíc jsem byla sama se synem a neměla jsem finanční prostředky, když jsem ten byt rekonstruovala na vlastní náklady a utopila jsem do toho úspory, tak najednou se mám sebrat a odejít,“ nastínila svůj pohled Lukešová, dříve profesí stavební inženýrka.

Podle jejích slov nejdříve „záhadným způsobem“ v noci vyhořely elektroměry. Pak se byt ocitnul bez vody a od roku 1995 se v něm vůbec netopí.

„Já jsem z profese naučená improvizovat. Ale bez té vody to bylo asi nejtěžší. Kupovali jsme vodu, nemohla jsem prát, musela jsem obtěžovat všechny kamarádky. To bylo hodně těžké,“ zavzpomínala na zlé časy.

„Šikanují nás tak, aby my jsme to psychicky nevydrželi a někam se odstěhovali. Ale samozřejmě bez jakékoliv náhrady,“ uvedla ke sporu už v roce 2008 Lukešová.

Od té doby uplynula téměř další dekáda a Lukešovi se o byt a podmínky k bydlení soudí už 27 let. „Naše trápení bez vody, bez elektriky, bez topení. Vlastně se nic nestalo. Jako kdybysme to neprožili,“ dodává sarkasticky Lukešová.

Reportéři ČT se pokoušeli už před čtyřmi lety požádat manžele Hnilicovy o jejich verzi střetu s Lukešovými. Ti ale odmítají komunikovat. Na opakované žádosti o vyjádření nereagují.

Lukešovi se z Kavčích hor před třemi lety přestěhovali do jiného, už levnějšího podnájmu bez jakékoli kompenzace. 

Advokátka dostala už dříve podmínku za vydírání

Do sporu nechce zasahovat ani Advokátní komora. „V současné době s tím Advokátní komora v podstatě nemůže dělat nic, protože to, zda se nějaký účastník dostaví nebo nedostaví k soudu, je otázka ryze soudní pravomoci, to znamená, musí zasáhnout nějakým způsobem soud,“ uvedl tajemník České advokátní komory Ladislav Krym.

mluvčí České advokátní komory

Iva Chaloupková

mluvčí České advokátní komory

„Představenstvo zvažovalo, zda advokacii nadále může vykonávat, nebo zda její prohřešek a odsouzení není tak závažné, aby v advokacii nemohla nadále působit a nemohla dostat šanci.“

Iva Chaloupková

mluvčí České advokátní komory

Advokátka Lenka Hnilicová přitom už zná paragrafy i z druhé strany mince. Před čtyřmi lety byla pravomocně odsouzena v jiné kauze za vydírání své politické oponentky na radnici ve Štěchovicích, za což jí soud tehdy dal podmínku. Ani tehdy ji advokátní komora kázeňsky nepotrestala.