Buzek: Svoboda podnikání znamená vytahovat lidi z bídy, v Česku by měla být co největší

Radostné Česko podporuje maximální svobodu podnikání s co nejmenšími regulacemi. Podle předsedy strany Boleslava Buzka by mírné regulační poplatky zvýšily kvalitu i rovnost ve zdravotnictví. Uvedl to v pořadu Události, komentáře a dodal, že Česko by mělo usilovat o pozici v tvrdém jádru Evropské unie.

Video Události, komentáře
video

Buzek: Vláda sice přidala důchodcům, ale na DPH je okradla o 20 tisíc

Jste pro přijetí eura?

Jsme pro přijetí eura. Česko se ale nezavázalo na termínu, takže vyčkáme až na další zátěžový test v podobě nějaké světové nebo evropské recese. Uvidíme, co to po nějaké krizi udělá s Itálií a podle toho se rozhodneme, jestli přijmout euro nebo ne.

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Česko přijímá uprchlíky od 90. let, včetně muslimských, z bývalých balkánských států. Určitě přijímat v rámci solidarity matky s dětmi prchající před válkou, ale tak, aby nedošlo k narušení bezpečí místních občanů.

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Ne. Jsme pro profesionální armádu. Dnes bojují počítačové technologie, vyspělé technologie, drony, bigoši s KPZ nic nevyřeší.

Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Ano. Jde o sektu ANO 2011, potom nástupce zločinců a vrahů KSČM a polofašistickou SPD.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Kandidáti ještě nejsou jasní, ale podpoříme buď Hilšera, Kuberu, nebo Horáčka. V žádném případě nepodpoříme člověka, který je v posledním stadiu alkoholové demence.

Za jakých podmínek bude Česko radostné?

Řeknu to obecně. Čím dál tím víc svoboda podnikání znamená vytahování lidí z bídy. Ve světě se to osvědčilo, stovky milionů lidí vytáhla z bídy pouze svoboda podnikání. Není to shora, ale jde to, jde o co největší svobodu podnikání.

Co znamená „co největší svoboda podnikání“?

Žádné zákazy, příkazy, EET…

Vůbec žádné?

Nějaké regulace, samozřejmě mírné, aby nedocházelo k nějakému znečišťování prostředí životního a tak dále. Ale v první čtvrtině zemí s podnikatelskou svobodou mají státy osmkrát vyšší HDP na obyvatele, než spodní čtvrtina zemí, kde je Bolívie, Venezuela, kde podnikatelská svoboda není, kde je byrokracie, represe. Česko se bohužel pod vládou (bývalého ministra financí Andreje – pozn. red.) Babiše dostalo někde do třetí čtvrtiny.

Vy ve svém programu píšete: Zrušit Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou potravinářskou inspekci, hygienu, Veterinární správu a další inspektoráty. Nahradíte je jedním úřadem, který bude důsledně kontrolovat pouze zásadní věci. Není to až moc bezbřehé podnikání, až moc rozbourání bariér, které ohrožuje občany?

Ne. Jedna seskupená inspekce bude vykonávat funkci všech ostatních.

Takže na agendách se nic nezmění.

Je tam zjednodušení.

Jestli zachováte agendy, tak na to jsou odborníci a ti zůstanou, akorát obrazně řečeno přejdou do jednoho baráku. Ale ten bude mnohokrát, třeba sedmkrát větší za sedm jednotlivých kontrolních úřadů?

Ne, ne, ne. Ten barák bude samozřejmě sedminásobně nižší. Nebudou se kontrolovat zbytečné věci.

Co se kontroluje zbytečně?

Nějaké štítky a teď přesně vám neřeknu, ale…

Skutečně mluvíte o zbytečnostech, nebo o něčem, co ohrozí občany České republiky?

Zbytečnost je třeba to, když Česká obchodní inspekce měří, jestli je podmírové pivo, podmírák. To si snad zákazník zkontroluje sám. Toto nemusí měřit. Samozřejmě měla by zjišťovat, jestli se neprodávají pančované potraviny, jestli v nějakých uzeninách není 50 procent toxické vody a tak dále. Ale ne, jestli někdo dostane podmírák piva.

Pacienti musí platit, aspoň trochu. To jsou další slova z vašeho programu. Proč?

Není možné, aby v Česku byl průměrný člověk jedenáctkrát za rok nemocný. Je to strašně zneužíváno, stát to stojí asi 20 miliard korun. Jsme pro mírné regulační poplatky.

Co to znamená?

Dejme tomu 30 korun návštěva lékaře…

Čili tak, jak to bylo.

Tak to bylo. Naopak se zvýší kvalita péče a i dokonce rovnost. Teď je nerovnost, kdy skutečně nemocný člověk musí čekat v čekárně kvůli nějakému simulantovi. Takže tím se zvýší rovnost. Dále jsme pro nadstandardy, ale tak, aby nebyla znehodnocena garantovaná péče. Naopak z těch nadstandardů, které se zavedou, půjde třeba 30 procent na garantovanou péči solidárně. To znamená, že systém nadstandardů zlepší i garantovanou péči.

To znamená, že by si lidé mohli připlácet na lepší péči?

Samozřejmě. Dělají to i dnes, ale buď formou šedé ekonomiky, nějakými úplatky, nebo jedou do zahraničí.

A 30 procent z toho, co by si připlatili, by pak šlo na péči…

Na garantovanou péči. Tím by se zvýšila kvalita garantované péče. Na platy lékařů, aby nám neutíkali do zahraničí a podobně.

Byly by to doplatky nebo zaplacení celé služby? O tom se také debatovalo, jak to bude, jestli se pouze doplatí rozdíl mezi základní garantovanou péči a lepší péčí. Anebo se celá péče musí zaplatit kompletně?

To bude individuálně od zařízení. Někde tak, někde tak.

Jak rychle byste zvyšovali důchody? 475 korun od ledna, to je v pořádku?

To je v pořádku, důchodci by měli prožít důstojný život.

Ale co bychom udělali. V Česku je nejvyšší DPH na světě, a to 15 procent. Sousední Německo má 7 procent, Holandsko 6 procent, Velká Británie 5 procent. To znamená, že současná socialisticko-populistická vláda sice přidává důchodcům, ale zároveň každého důchodce za své období okradla o 20 tisíc korun na vysokých daních nepřímých, jako je DPH.

DPH byste snížili?

DPH bychom snížili na úroveň Německa na 7 procent. Dolní sazbu.

V programu píšete, že u základní snížené sazby, ne u všech komodit, ale ty dvě snížené sazby, které máme…

Ty bychom sjednotili do jedné.

5 a 10 procent byste sjednotili na 7 procent?

Současných 10 a 15 procent, tak by byla jedna daň 7 procent.

A ta základní sazba 21 procent?

Tu můžem nechat zachovanou.

Takže jenom by šlo o…

O potraviny, bydlení…

V zemědělství chcete podporovat hlavně malé a střední podniky. Proč?

Malé farmy, rodinné farmy, malé podniky. To, co tady udělal velký podvod Babiš, že si ve střetu zájmů zvýšil dotace, podíl dotací z 20 na 40 procent, pak Česko dostalo pokutu od Evropské unie. My chceme udělat to, že podíl malé firmy, velké, bude…

Pokud se nemýlím, to se prověřuje ještě ta pokuta, ne?

Ne, Česko ji dostalo.

Chceme udělat to, že velké firmy dostanou 0 procent dotací. Malé farmy a malé firmy 100 procent dotací. Chceme zakázat žlutý syfilis polí, biopaliva z řepky, která tady způsobují zárodek pouště a znečišťují spodní vody. Když se podíváte z letadla, třeba v Mikulově, na Česko a na Rakousko, na ta malá políčka, na rodinné farmy, tak Česko už bohužel není ani zemský ráj na pohled. Je to zplundrovaná země.

Budou tyto malé farmy schopny konkurovat, když to takhle neudělá celá Evropa?

Ono to tak je v Evropě. Malé a střední podniky jsou víc dotované nebo dotují se než ty velké firmy.

Podle některých názorů právě menší firmy začínají mít v konkurenci s obrovskými firmami ze západu problém. Takže to neplatí? Toho se neobáváte?

U zemědělství ne.

Musí se samozřejmě zrušit všechny překážky v podnikání, EET a takové věci, které ubírají firmám zdroje na inovace. Dneska náklady na byrokracii, na vykazování pro stát vychází firmám vyšší než samotná daň. Je to skrytá daň, která nás dělá méně konkurenceschopnými.

Česko chce být podle vašeho programu v tvrdém jádru Evropské unie. Co to znamená?

Jak v kterých oblastech. V oblastech zahraniční politiky, vnějších hranic, v oblastech vědy a výzkumu, tam chceme být v tvrdším jádru.

Co to je tvrdé jádro? Jsou přece smlouvy, jsou principy jednání, principy rozhodování. A tohle je dnešní Evropská unie. Co pro vás to tvrdé jádro znamená?

Já si představuji tvrdé jádro tak, že Evropa se na nás může spolehnout, že se na nás nebude dívat jako na nějaké východní despoty, ale na rovnocenného partnera.

Čili to neznamená víc poslouchat, co chce Německo a Francie?

Ne, ne, ne. Víc spolupracovat, ale samozřejmě víc si prosazovat zároveň své zájmy. V něčem větší integraci, v zahraniční politice. V něčem menší, třeba v daňové soustavě.

A vy se neobáváte silného dua Německo–Francie?

Ne. Proč? Není důvod. My jsme vázáni na německou ekonomiku, podle toho, jak se daří Německu, daří se Česku. Místní vlády to nějak nevyřeší. Jsme i pro euro, protože věříme, že to českým podnikům spíše pomůže než ne. Odstraní to kurzová rizika, zamezí se spekulacím, firmy budou mít menší náklady s kurzovými poplatky za převod měn.