Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

RČ  - barva

Juniorní politická strana vznikla proměnou z iniciativy Radostné Česko bez EET jen krátce před vypršením lhůty pro účast v letošních volbách – v srpnu 2017. Vymezuje se vůči hnutí ANO, jehož předseda Andrej Babiš coby ministr financí zavedení elektronické evidence tržeb inicioval. Samo sebe prezentuje jako proevropské pravicové uskupení, chce snižovat byrokratickou zátěž podnikatelů, DPH i počty úředníků. Ve stávající dolní komoře strana nemá zastoupení, do říjnového hlasování ji vede její předseda, podnikatel Boleslav Buzek.

Nezpochybnitelná prozápadní orientace, pilířem obrany je členství v NATO. Nutné navýšit rozpočet na obranu na 2 % HDP 

Zrušit a znovu vybudovat organizaci typu ŘSD na zelené louce a urychleně dobudovat síť dálnic a začít plánovat VRT 

Snížení administrativní zátěže o 80 %. Vybudovat jednu ústřední inspekci a zrušit jednotlivé kontroly typu ČOI nebo SZPI 

Nejpalčivějším úkolem pro nejbližší dobu je narovnání vztahu dlužník a věřitel a přijetí zákona o sociálním bydlení 

Učitelé mají mít platy na úrovni kolem 35 až 45 tisíc měsíčně. Škola má žáky učit poznávat svět. Učitel má být průvodcem, nikoli drábem 

Zrušení nesmyslných regulací od zrušení EET přes osekání poplatků autorským svazům po zákon o významné tržní síle 

Nový památkový zákon, který by odpovídal 21. století, a nový autorský zákon, který by zohlednil nové technologie a možnosti 

Nižší daně, méně byrokracie, výdajové paušály bez limitu a daňové asignace. Limit pro placení DPH 3 miliony Kč a snížit dolní sazbu na 7 % 

Radostné Česko je proevropské a prozápadní, budoucnost Česka je v dále se integrující Evropské unii, která však musí projít reformou 

Přehodnotit zemědělskou politiku a podporovat hlavně malé a střední podniky. Začít pečovat o krajinu 

Transparentní přidělování práce soudcům, stát. zástupcům i soudním znalcům. Zamezit manipulacím a garantovat právo na spravedlivý a rovný proces 

Omezit dotace na nejmen. možnou míru, peníze nechat občanům a firmám raději pomocí nižších daní a podporu přenést díky asignacím na mecenáše 

Bez poplatků a spoluúčasti to do budoucna nepůjde. Řešením je neproplácet z veřejného pojištění banální diagnózy 

Listopad 1989 znamenal konec totality a vítězství svobody. Poslední roky demokracii ohrožuje nostalgie a stesk po autoritářském vládnutí. Nejčtenější články