Fiala: ODS je pro vyjednání výjimky z automatického přijetí eura

Občanská demokratická strana je pro to, aby si Česko vyjednalo výjimku z automatického přijetí eura. V pořadu Události, komentáře to řekl volební lídr strany Petr Fiala. „Chceme, aby se čeští občané mohli rozhodnout, zda a kdy euro přijmeme. V tuto chvíli je pro nás euro nevýhodné. Museli bychom se podílet na rozpočtové nekázni států eurozóny a na strukturálních nevýhodách, které současná eurozóna má,“ uvedl Fiala.

Video Události, komentáře
video

Rozhovory s volebními lídry: Petr Fiala (ODS)

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Česká republika přijímá uprchlíky a určitě máme pomáhat, ale nemůžeme akceptovat žádné kvóty, nemůžeme přijímat lidi, kteří sem nechtějí. Podle mě kvóty jsou naprosto nehumánní a neměli bychom si sem zavléct problémy, které naštěstí nemáme, a to jsou třeba radikální muslimské komunity – tak, jak je to v některých zemích západní Evropy.

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Ne, nejsme pro zavedení povinné vojenské služby. Podle nás je to špatná cesta. Jsme pro podporu aktivních záloh. Jsme pro to, aby Česká republika budovala dál profesionální armádu.

Navrhovali jsme, abychom se brzy dostali na náš závazek 2 procenta HDP výdajů na obranu. To jsou všechno cesty, které je potřeba pro naši bezpečnost a obranu dělat, povinná vojenská služba k nim podle nás nepatří.

Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Pro nás je jednoznačně nepřijatelná jakákoliv vláda s podporou komunistů nebo s účastí komunistů ve vládě. Mě děsí, že některé strany komunisty do vlády zvou. Pro nás nejsou přijatelní žádní extremisté a nedovedeme si ani představit vládu s hnutím ANO, protože hnutí ANO je Andrej Babiš. A Andrej Babiš má kolem sebe spoustu problémů, které mu brání i v tom, aby byl členem současné vlády, takže to bude platit i po volbách.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Už dříve jsme deklarovali, že pro nás není možné, aby pokračoval po příštích volbách Miloš Zeman, který rozděluje společnost a není to prezident, kterého bychom chtěli podporovat. Naši strategii pro prezidentské volby sdělíme po parlamentních volbách a budeme se snažit o to, aby byl na Pražském hradě důstojný prezident po příští prezidentské volby.

Pane předsedo, k vašemu volebnímu programu. Odbory spočítaly, že v případě, kdyby se opravdu realizoval, znamenalo by to podle nich výpadek 279 miliard korun. Máte to opravdu skutečně dobře spočítané?

Máme to dobře spočítané a myslím, že odbory nepočítaly dobře. Kdyby se náš program realizoval, lidé by konečně něco měli z ekonomického růstu, a to ne pouze vybrané sociální skupiny, ale všichni.

My například navrhujeme, abychom snížili daně, abychom zavedli rovnou 15% daň nikoliv ze superhrubé, ale z hrubé mzdy, což by znamenalo, že každý člověk by měl na své výplatní pásce o 7 % čisté mzdy více. A to je něco, co by prostě všichni poznali a ne, jak je to teď.

Pokud jde o naše návrhy, jsou dobře spočítané, my jsme ekonomicky kompetentní. Navrhujeme snížit také DPH, vrátit se ke dvěma sazbám a mít jenom dvě sazby 19 a 10 procent.

Navrhujeme také, aby se snížily odvody, které platí zaměstnavatelé za zaměstnance o 2 procentní body, což zase umožní vyšší mzdy. Navíc to umožní vytvářet zaměstnavatelům více pracovních míst a to pracovní místo pro ně bude levnější. Máme spoustu konkrétních návrhů a víme, kde na to vezmeme finanční prostředky.

Pojďme k jednomu konkrétnímu návrhu, který je v kapitole číslo 6 vašeho volebního programu. Říkáte tam, že zavedete společné zdanění manželů. Vzpomínáte si, kdo zrušil společné zdanění manželů?

Jsme přesvědčeni, že společné zdanění manželů je správným krokem, a to i v případě, že chceme udělat to, co slibujeme, a to je zavedení rovné daně. Je to i určitý signál pro podporu rodin a rodinné politiky a z tohoto hlediska to považujeme za správné.

Vzpomínáte si, kdo to zrušil?

To nepovažuji za podstatné. My jsme strana, která se poučila z minulosti, včetně toho, co se třeba nepovedlo v důsledku nějakých koaličních vlád. My jsme do našich 190 kroků dali věci, o kterých jsme přesvědčeni, že pomohou České republice a já garantuji, že je taky dodržíme.

Tak byl to Mirek Topolánek v roce 2007 a bylo to přesně proto, co jste říkal. To znamená, oni zavedli tu 15procentní rovnou daň. Vy v tom programu máte ovšem kromě společného zdanění manželů a té rovné daně i zrušení progrese. Ono to ale pak nedává smysl. Pokud máte rovnou daň a nemáte žádnou progresi, je vlastně jedno, z jakého platu se to odvíjí, protože je to vždycky jenom 15 procent. Opravdu to máte všechno dobře spočítáno?

Ano, máme to dobře spočítané a to společné zdanění manželů i v tomto případě význam má. Samozřejmě je to i určitý signál ve prospěch rodinné politiky a to si myslím, že také není nepodstatné. A to, že jsme ekonomicky kompetentní a že to máme spočítané a že naše návrhy jsou lepší než všelijaké šílené nápady sociální demokracie nebo hnutí ANO, které ráno říká něco jiného než večer, to je prostě zjevné. A náš ekonomický program a náš daňový program, který povede ke zjednodušení daní a k tomu, že stát nebude tolik přerozdělovat, ale nechá lidem více peněz v peněženkách, je přesně, co teď Česká republika potřebuje.

Byla to vláda ODS, která to zrušila právě proto, protože to nedávalo ekonomický smysl. Ale dobře, pojďme dál. Vy tam toho chcete zrušit hodně, koneckonců jste o tom mluvil – EET, zákaz kouření, kontrolní hlášení, pamlskovou vyhlášku atd. Má smysl opravdu všechno rušit? Není lepší, když něco prostě začalo fungovat, aby to fungovalo dál, aby se občanům a lidem neustále neměnily podmínky?

Nechceme všechno zrušit. My chceme zrušit věci, které nefungují a které občanům komplikují život. Ty věci, které jste jmenoval, jednoznačně lidem život komplikují, brání živnostníkům a drobným podnikatelům, aby pokračovali ve své činnosti.

My nechceme zrušit jenom tohle, ale také jsme řekli, že zavedeme něco jako antibyrokratickou revoluci. Něco je potřeba udělat s byrokracií, s neuvěřitelnou změtí předpisů a právních norem, ve kterých se už nevyznají ani sami právníci, ani soudci. To přece musíme změnit.

Takže my jsme připraveni udělat v prvních šesti měsících našeho vstupu do vlády zásadní audit a zrušit řadu předpisů, které jsou zbytečné, které si protiřečí a udělat tady konečně něco pro to, aby stát sloužil občanům a fungoval dobře a efektivně.

Zrušíme zbytečné národní dotace – citace z vašeho programu. Tím myslíte co?

V České republice vydáváme v rámci národních dotací spousty peněz na různé podpory od zelené nafty až po různé absurdity, jako jsou třeba investiční pobídky pro velké nadnárodní společnosti, místo, abychom se věnovali českým rodinným firmám a podpoře drobného, středního podnikání, na kterém ostatně stojí naše ekonomika. Ano, my máme představu, že zrušíme zhruba 20 procent dotačních titulů a myslím, že to vůbec nikdo nepozná. Naopak to pomůže české ekonomice, ozdraví to prostředí a bude to jenom prospěšné.

V evropské politice říkáte, že chcete odmítnout veškerou legislativu, která je v rozporu s národními zájmy České republiky. Jak si to představujete technicky? To budeme mít trvalou výjimku z Lisabonské smlouvy nebo jak to bude?

Jsem pro to, abychom si vyjednali některé výjimky. Občanská demokratická strana trvá například na tom, aby si vyjednala výjimku z automatického přijetí eura a taky aby jsme si vyjednali výjimku z evropské azylové a migrační politiky. Právě proto, abychom nemuseli akceptovat taková nesmyslná rozhodnutí jako jsou kvóty.

Prostor pro prosazení našich zájmů a pro vyjednání si těch výjimek se otevírá. Protože všichni mluvíme o reformě Evropské unie a je to něco, co je naprosto nezbytné, ať už v souvislosti s brexitem nebo s krizemi, ve kterých Evropská unie je.

Nám jde o to, aby Česká republika u těch jednání byla aktivní, aby Česká republika měla zformovány svoje národní zájmy.

Dobře, ale v této konkrétní výjimce to znamená, že byste museli otevřít základní smlouvy, že by se to muselo nějakým způsobem udělat v Lisabonské smlouvě a musely by s tím souhlasit úplně všechny státy, skutečně tomu věříte?

Věřím tomu a naše evropská politika je dlouhodobě konzistentní. Víme, co v Evropě prosazovat a jak to prosazovat a to, co já vidím jako velký problém současné zahraniční a evropské politiky, je to, že nemáme zformulovány národní zájmy. Že se tady nikdo nepokusil o to, k čemu já vyzývám, a to je vytvoření nějakého minimálního národního konsensu.

Nemůžete nic prosadit v zahraničí, když se na tom nedomluvíme doma, když nevíte, co chcete prosazovat. Teď se otevírá prostor pro změny. Reforma Evropské unie je něco, co je na stole. V souvislosti s brexitem se budou muset otevřít základní smlouvy a podle mě to je příležitost, aby Česká republika byla aktivní.

My nechceme odvádět Českou republiku z Evropské unie. My naopak chceme, aby Česká republika byla silným státem ve fungující Evropské unii.

Hájení a prosazování českých národních zájmů, to je to, co vy říkáte. Vy víte, co jsou české národní zájmy?

Vím, co jsou české národní zájmy, ale hlavně bych chtěl, abychom se na nich domluvili. Protože nikdo sám české národní zájmy neprosadí. My se musíme dohodnout napříč politickým spektrem na minimálním národním konsensu, který budeme prosazovat. Dělají to tak všechny země, které jsou v Evropě úspěšné.

Ony nejsou žádné evropské zájmy. Jsou zájmy Německa, Francie, které tyto státy prosazují. A my chceme jenom to, aby to Česká republika dělala ve prospěch České republiky a nakonec i ve prospěch Evropské unie.