Evropská unie vyvolává u Čechů spíše negativní představy. Kritizují evropská nařízení i byrokracii

Evropská unie u Čechů vyvolává převážně negativní nebo neutrální spojení. Pozitivní představu vytváří u devatenácti procent lidí. Mezi pozitivy členství České republiky v EU nejčastěji zaznívají svoboda cestování, dotace nebo volný pracovní trh. Kritičtí jsou lidé naopak k nařízením ze strany EU nebo byrokracii. Průzkum zpracovala v rámci projektu Trendy Česka agentura Kantar TNS pro Českou televizi.

Představa, kterou Evropská unie u českých občanů vyvolává, je pro necelou pětinu z nich velmi nebo spíše pozitivní, zatímco u 41 procent vyvolává EU spíše negativní spojení. Neutrální stanovisko vyjádřilo 37 procent respondentů.

Pozitivněji vnímají EU mladí lidé do 44 let, nejvýznamněji pak v podskupině 30 až 44 let. Pozitivní vnímání také narůstá se vzděláním, přičemž nejpatrněji je tento trend vidět u lidí s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska regionálního rozložení je vidět pozitivnější příklon k EU u lidí z Prahy ale také z měst s více než 90 tisíci obyvateli.

Průzkum agentury TNS Aisa
Zdroj: Kantar TNS CZ

Nejvyhraněnější kritický postoj mají příznivci Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury. Jen málo příznivců EU nalezneme také mezi voliči hnutí ANO a Zelených. Na opačné straně pak stojí sympatizanti stran jako TOP 09, KDU-ČSL nebo STAN.

Možnost cestovat proti byrokracii

Více než polovina respondentů vnímá jako největší přínos členství v EU svobodné cestování. Velká část lidí pak za kladný faktor označila dotace a finanční podporu z EU a také volný pracovní trh. Necelá pětina mluví o zajištění míru. Podle sedmi procent dotázaných pak členství přináší Česku silnější slovo ve světě, podle šesti procent také kulturní rozmanitost.

Negativně zase vnímá nejvíce občanů především různá nařízení a byrokracii, uvedly to více než dvě pětiny respondentů. Necelá třetina pak kritizuje nedostatečnou kontrolu na hranicích a větší kriminalitu. Naopak jen asi desetina vnímá ohrožení kulturní identity nebo větší konkurenci na trhu práce.

Průzkum se také zaměřil na znalost vybraných evropských institucí mezi českým obyvatelstvem. Vyplynulo z něj, že nejproslulejší je Evropský parlament, o kterém někdy slyšelo 9 z 10 občanů, přičemž 66 procent uvedlo, že alespoň zhruba ví, o co se jedná.

Asi osmdesát procent také slyšelo o Evropské centrální bance, Evropské komisi a Radě Evropské unie, ale jen mezi čtyřiceti a padesáti procenty lidí ví, o co se alespoň zhruba jedná. Nejméně povědomí mají občané o Soudním dvoře Evropské unie, o kterém slyšelo jen 74 procent dotázaných.