Ošťádal u NSS uspěl s jednou ze dvou stížností kvůli nejmenování profesorem

Nejvyšší správní soud rozhodl o stížnostech Ivana Ošťádala a Univerzity Karlovy na prezidenta Miloše Zemana, který Ošťádala odmítl jmenovat profesorem. Jednu zamítl, druhé však vyhověl a soud v Praze se jí tak bude zabývat. Zeman v květnu 2015 nepodepsal Ošťádalův jmenovací dekret kvůli docentovým dřívějším kontaktům s komunistickou Státní bezpečností.

Ivan Ošťádal
Zdroj: ČTK Autor: Roman Vondrouš

Ošťádal podal dvě žaloby. Nejprve na nečinnost prezidenta. Nečinnost podle žaloby spočívala v tom, že prezident nepodepsal Ošťádalův jmenovací dekret.

Městský soud v Praze ji zamítl, protože konstatoval, že Zeman ohledně nejmenování fyzika profesorem fakticky rozhodl dopisem, který v lednu 2016 zaslal ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD). Tudíž v době rozhodování městského soudu už prezidentova nečinnost netrvala.

Také podle NSS byl dopis jasně vyjádřeným projevem vůle nejmenovat Ošťádala profesorem. Rozhodnutí o nejmenování pak podle NSS nepodléhá kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády – na rozdíl od rozhodnutí, kdy prezident profesora, soudce či generála jmenuje.

Ošťádal po rozsudku městského soudu tedy podal žalobu na nezákonnost Zemanova rozhodnutí obsaženého v dopise. Ani s ní ale neuspěl. Soud se fyzikovým požadavkem věcně vůbec nezabýval, protože žaloba byla podle něj podána pozdě. Na základě rozhodnutí NSS se jí nyní ovšem bude muset zabývat, a to konkrétně okolnostmi doručování, od kterých se odvíjí lhůta pro podání žaloby. Má zvážit i další dokazování a pak znovu posoudit otázku včasnosti žaloby.

Prezident Miloš Zeman
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Krumphanzl

Společně s Ošťádalem Zeman nejmenoval další dva navržené docenty, ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a Jana Eichlera z Vysoké školy ekonomické. Fajt se rovněž bránil neúspěšnou žalobou, v únoru k Nejvyššímu správnímu soudu dorazila jeho kasační stížnost.

Od událostí kolem nejmenování tří profesorů se k Zemanovi dostaly tři seznamy dalších kandidátů na profesorský titul, které schválila vláda. Nikoho dalšího neodmítl. Jmenovací dekrety po dohodě se Zemanem pravidelně předává ministryně školství. V minulosti je někdy předával prezident.