Všeň zakázala „přespolním“ vjezd na některé cesty. Ústavní soud to zrušil

Obec Všeň na Semilsku bude muset ze svých silnic odstranit zákazy vjezdu. Ústavní soud s okamžitou platností zrušil její obecně závaznou vyhlášku, kterou z vymezených místních účelových komunikací vyloučila veškerý provoz kromě účastníků s výjimkami. Obec tak chtěla zamezit nadužívání a poškozování svého majetku. Podle ústavního soudu radnice překročila své pravomoci.

Video Události
video

Události: Most ve Všeni pro všechny

Po některých silnicích ve Všeni mohli jezdit jen místní obyvatelé. Ostatním byl vjezd zakázán. Obec tak chtěla vyhláškou zabránit tomu, aby se místní komunikace ničily. Ministerstvu vnitra se ale takový postup obce nelíbil a snažilo se s obcí domluvit. Radní nechtěli vyhlášku zrušit, ministerstvo se proto obrátilo na Ústavní soud. Ten mu dal za pravdu. Do pravomocí obcí podle soudu nepatří upravovat provoz na pozemní komunikaci, protože taková pravidla musí platit v celém Česku stejně.

„Ústavní soud chápe, že účelem bylo chránit účelové komunikace před velkým provozem, ale obec nemá pravomoc toto upravovat,“ řekla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

Video Studio ČT24
video

Soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková vysvětluje nález Ústavního soudu

Podle soudkyně-zpravodajky musí obec postupovat jinak. Pokud chce omezit vjezd na silnice v obci, musí to projednat s policií a upravit nebo omezit vjezd pak může silniční správní úřad. Takovým způsobem se podařilo například zakázat vjezd kamionů obcím v okolí dálnice D2.

Všeň se zhruba 600 obyvateli se nachází nedaleko Turnova v Českém ráji. Starosta Radim Janeček zatím neví, jak budou postupovat dál. „Nejprve si musím přečíst rozsudek,“ řekl.