Brabec o suchu: Jsme střecha Evropy. Všechna voda odtéká, musíme ji zadržet

Jsou náznaky, že sucho bude v Česku pokračovat i letos a nepříznivý trend z let 2014 a 2015 trvá, uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v pořadu Interview ČT24. Zmínil zejména, že i přes velké srážky v minulém týdnu jsou na 40 procentech území republiky hladiny podzemních vod ve stavu hluboce či mimořádně pod normálem.  Do léta vstupujeme v dost negativní situací, podotkl ministr.

Video Události
video

Události: Brabcova taktika proti suchu

Každý z nás pozoruje, že s počasím se v posledních letech děje něco zvláštního, uvedl již dříve na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). V důsledku klimatických změn dochází na území České republiky ke střídání období s prudkými bouřkami a přívalovými dešti a období sucha. Řešení obou těchto problémů vidí ministr hlavně v zadržování vody.

„Česká republika není na rozdíl od povodní na dlouhodobé katastrofické sucho připravená. Ztratilo se 20 let. Sucho a povodně jsou dvě strany téže mince, která se jmenuje extremizace počasí vyplývající z klimatické změny,“ řekl ministr.

Připomněl, že jen od roku 1997 došlo k celkem devíti rozsáhlým povodním a čtyřem větším suchům. Celkový roční srážkový úhrn se sice nemění, jejich distribuce v čase však zásadně. Silné bouřky s přívalovými dešti střídají vyprahlá období. Častější jsou také vlny veder.

Kvůli suchu a letošní mírné zimě se stav průtoků na některých vodních tocích pohybuje i na 20 procentech červencových hodnot. Až 36 procent vrtů a 48 procent pramenů stále vykazuje silně až mimořádně podnormální hodnoty. Výhled nepovažují meteorologové a hydrologové pro letošní rok za optimistický i proto, že zatím málo prší.

Obnažené břehy Orlické přehrady
Zdroj: ČT24

Zadržet vodu

Sucho se podle Brabce stane vážným socioekonomickým problémem. „Vidíme pouze hrozbu nedostatku pitné vody. Důsledků je ale mnoho. Jsou to snížené výnosy zemědělské výroby, to je efekt, který jsme mohli vidět už minulý rok. Mohou nastat energetické problémy či problémy v průmyslové výrobě,“ uvedl Brabec a dodal, že sucho má negativní vliv i na životní prostředí kvůli snižování kvality povrchových vod.

Podle Brabce spočívá řešení jak povodní, tak sucha v zadržování vody v krajině. Uvedl, že od dob Rakouska-Uherska docházelo k meliorování půdy, aby došlo k odvodu vody pryč ze země. Vysušil se více než milion hektarů mokřadů. Nyní ministerstvo hodlá nastolit opačný trend. „Česká republika je střecha Evropy, ze které všechna voda odtéká, ale žádná nám nepřitéká,“ vysvětlil ministr.

Plánuje i další opatření, z nichž některá již začínají být uváděna do praxe. Jmenuje využití umělé infiltrace čili čištění vody, převody živlu mezi jednotlivými sousedními povodími či revizi závlahových a odvodňovacích soustav.

Video Interview ČT24
video

Ministr Brabec v Interview ČT24

Ministr Brabec v Interview ČT24

MŽP vyhlašuje dotace pro zajištění pitné vody

Brífink Richarda Brabce o opatřeních proti suchu

Ministerstvo chce motivovat obce i občany

Ministerstvo také vyhlásí nový program pro obce, který se zaměří na zajištění pitné vody pro občany a vyhledávání nových zdrojů. „Vypisujeme výzvu, kam v první chvíli dáváme 300 milionů korun s cílem najít nové zdroje především pitné vody a případně prohloubit stávající studny a vrty tak, aby se obce v horizontu několika měsíců dostaly k penězům u menších projektů,“ popsal program Brabec.

Ve druhém dotačním programu, který ministerstvo chystá, chce motivovat občany k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou. „Chtěli bychom je podpořit v konkrétních projektech, kdy si lidé pořizují retenční nádrže na srážkovou vodu na zahrady,“ popsal Brabec. Lidé by například mohli využít padesátiprocentní dotaci na nákup nádrže na tisíce litrů dešťové vody. 

Ministerstvo za několik dnů na vládu předloží materiál k boji proti suchu, který připravila meziresortní komise Voda-sucho. Do konce letošního roku chce vládě poslat i Strategii přizpůsobení se změně klimatu. Krom toho se chystá i plán pro zvládání sucha, který bude stanovovat, jak by obce, kraje i stát měly reagovat na dlouhodobé sucho. Brabec řekl, že předložit by ho chtěl nejpozději do konce roku 2017.