Oprava plzeňského nádraží začíná

Plzeň – Na hlavním nádraží v Plzni začala příprava na generální opravu výpravní budovy. Samotné práce chtějí České dráhy zahájit v květnu, v novém bude historické nádraží před koncem příštího roku. Rekonstrukce plzeňské kulturní památky bude stát asi 20 milionů korun, novou podobu má dostat i prostor parkoviště před budovou. Naopak nástupiště zatím zůstanou ve starém.

Budova hlavního nádraží v Plzni není mezi cestujícími příliš oblíbená. Kromě bezdomovců, kteří občas obtěžují lidi a kvůli nimž dráhy navíc odstranily lavičky, je důvodem i zašlost stavby. „Práce zahrnují částečnou opravu fasád objektu včetně repase, případně výměny oken a dveří. Na severní, jižní a západní straně budovy se fasáda opraví v úrovni 1. nadzemního podlaží, tedy na úrovni nástupišť, východní fasáda projde opravou v celém rozsahu. Na východní straně se rovněž změní a upraví plochy související s budovou a položí se zde zámková dlažba,“ popsal plánované změny Jiří Stuna, ředitel regionální správy majetku Českých drah v Plzni.

Během prací nejspíš bezdomovci na nádraží nebudou – zato se musí procházející lidé připravit na hluk a prach. Rekonstrukce proběhne za provozu, dráhy však upozornily, že se zkomplikuje průchod halami nádražní budovy.

Současná budova hlavního nádraží v Plzni pochází z roku 1908, navrhl ji Rudolf Štech. Monumentální dvoupodlažní stavba nahradila původní budovu, která sloužila od otevření první trati, jež vedla do Plzně z bavorského Furthu im Wald, záhy však přestala vyhovovat potřebám významné křižovatky. V Plzni se křižovaly dvě mimořádně důležité trati – Česká západní dráha (Praha–Furth im Wald) a Dráha císaře Františka Josefa (Vídeň–Cheb). Nové společné nádraží vybavené navíc dvěma kolejišti jejich potřeby splňovalo už lépe.