Soukromí lékaři začínají chystat protesty

Praha - Koalice soukromých lékařů (KSL) začíná připravovat protestní akce. Podle ní nynější vývoj v českém zdravotnictví vede k ohrožení existence privátních zdravotníků. V létě podepsala s ministerstvem zdravotnictví společné memorandum, podle něhož by měla spolupracovat na přípravě zákonů, péče by se měla přesouvat z nemocnic do ambulancí a příjem soukromých zdravotníků by měl růst. To se však prý neděje.

„Po zhodnocení současného vývoje situace vyjadřuje koalice vážnou obavu, že ministerstvo rezignuje na plnění závazků plynoucích z memoranda,“ uvedla v prohlášení KSL, která zastřešuje asi 20 tisíc ambulantních specialistů, dětských lékařů, gynekologů, praktiků a stomatologů. V prohlášení píše o obavách, „že v současné době dochází k vážnému ohrožení samotné existence soukromého sektoru v českém zdravotnictví“. Obnovila svůj krizový štáb a její zástupci v regionech začínají chystat protesty.

Koalice píše, že 21. září skončila jednání lékařů a zařízení se zdravotními pojišťovnami o úhradách péče pro příští rok. Nedohodly se, takže by mělo rozhodnout ministerstvo. „Z jeho vyhlášení lze vyvodit, že český stát plánuje v roce 2012 pro soukromá zdravotnická zařízení vyhradit kriticky malé množství finančních prostředků. Tím může být ohrožena kvalita i dostupnost ambulantní péče,“ uvedla koalice. Ministerstvo s ní prý o návrzích a změnách nejedná.

KSL se nelíbí třeba ani to, že by podle jednoho ze zákonů reformy musela všechna nynější zdravotnická zařízení znovu žádat o oprávnění k poskytování péče. Vedení KSL to považuje za zbytečnou administrativní zátěž a zásah do práv. Chystané opatření kritizovala také lékařská komora. Podle koalice se prý navíc zavádějí pokuty „za malicherná a s kvalitou péče nesouvisející provinění“. Podle soukromých doktorů by nové požadavky a sankce mohly být důvodem k ukončení činnosti řady ambulancí. Navrhované reformní zákony by měl projednávat Senát.