Lidé v újezdech odhlasovali, výsledky v pondělí

Praha – Téměř 75 procent voličů z vojenského újezdu Hradiště na Karlovarsku se zúčastnilo ankety, kterou v pátek a dnes uspořádalo ministerstvo obrany. Lidé žijící ve výcvikovém prostoru se mohli v souvislosti s jeho zmenšováním vyjádřit, zda by dali přednost vzniku nové obce, nebo přičlenění k některé z obcí v sousedství. Stejná anketa proběhla i v dalších dvou újezdech. V Boleticích svůj názor vyjádřilo zhruba 54 procent lidí. Účast v okrscích v Libavé se pohybovala od tří k šedesáti procentům. Výsledky ankety budou známy v pondělí.

Hlasování v Hradišti se obešlo bez problémů, nejvíce voličů se dostavilo v Lučinách, přes 80 procent. V újezdu Hradiště žije nyní zhruba 560 obyvatel. Volilo se ještě v Albeřicích a Bražci.

„Anketa se uskutečnila v klidu a bez problémů. Účast se lišila obec od obce,“ uvedl přednosta újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá Josef Dřímala. Anketní místa byla v Heroltovicích, Luboměři, Městě Libavá, Kozlově a Slavkově. V prvních třech obcích byla účast zhruba poloviční až šedesátiprocentní, v Kozlově ale přišlo jen 15 procent a ve Slavkově dokonce jen tři procenta tamních obyvatel, což je podle ministerstva překvapení. „Důvody, proč tomu tak bylo, neznáme. Patrně tamní lidé samostatné obce nechtějí a je jim jedno, kam budou přiděleni,“ uvedl předseda pro optimalizaci vojenských újezdů Vladimír Kazatel.

Ministerstvo obrany považuje anketu za platnou, pokud účast v ní je nejméně 35 procent. „V případě Kozlova a Slavkova budeme s ministerstvem vnitra jednat s okolními obcemi, která by byla ochotna tato sídla převzít včetně jejich katastrálních území,“ doplnil Kazatel. U zbývajících tří sídel předpokládá, že se tamní lidé vysloví pro samostatné obce. Pro lidi to bude například znamenat, že si budou moci koupit domy, ve kterých žijí, či rozhodovat sami o sobě. Někteří ale mají ze změny obavy. 

Anketa v újezdu v Boleticích se týkala tří obcí. V Boleticích, Polné na Šumavě a Květušíně žije 307 obyvatel. Pokud by se lidé z těchto osad nechtěli osamostatnit, mohli by se připojit k jiné obci. V případě Boletic by tak připadal v úvahu Kájov, u Polné na Šumavě a Květušína zase Hořice na Šumavě nebo Černá v Pošumaví. V Boleticích se přišlo vyjádřit 45 procent obyvatel, V Květušíně 63 a v Polné na Šumavě 67 procent. 

Ministerstvo v těchto újezdech připravuje omezení výcvikového prostoru, například Libavá by se měla zmenšit o čtvrtinu. Tím by se tamní osady, které spadají pod armádní správu, mohly stát klasickými obcemi. Dosud například obyvatelé obcí ve vojenských újezdech nemohli volit do zastupitelstev. Zastupitelstvo zde nahrazuje takzvané občanské aktivum, za chod obcí v újezdu zodpovídá přednosta. Obyvatelé mají domy, ve kterých žijí, v pronájmu. Veškerý majetek dosud vlastní armáda. Také vstup do osad je omezený a na povolení újezdního úřadu.

Nové znění zákonů týkajících se zmenšení vojenských prostorů předloží ministerstvo obrany vládě a Parlamentu v polovině roku 2013, k jejich schválení by mělo dojít do poloviny roku 2014. S novými hranicemi počítá v roce 2015, kdy by mohl být celý proces ukončen.